Zapowiedzi

11. łódzka edycja Dotknij Teatru 2021

DOTKNIJ TEATRU 2021:

IDEOLOGIA

11-ta łódzka edycja Dotknij Teatru 2021 odbędzie się pod hasłem OBECNOŚĆ, by sprofilować program na wydarzeniach, które dają przykład teatru silnie zaangażowanego w rzeczywistość  społeczną. Są aktywne artystycznie i reagują na zagrożenia związane ze zmierzchem świata, jaki nieuchronnie nadchodzi i wynika m.in ze zmian klimatu, wielkich migracji, nieustającej nadprodukcji i nadkonsumpcji, czy obecnej pandemii. Podejmują temat świadomego bycia tu i teraz. Uczą bycia zaangażowanym i świadomym, badają metafizykę obecności.

 • W ŁODZI PO RAZ 11 TY
 • 24 PARTNERÓW : Teatr Arlekin im. H. Ryla w Łodzi, Teatr Nowy im. K. Dejmka w Łodzi Centrum Kultury Młodych, Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, Fabryka Sztuki w Łodzi, STOWARZYSZENIE TARGOWA 62, Widzewskie Domy Kultury, Ośrodek Kultury Górna, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne PORTIERNIA SZTUKI, Akademia Humanistyczno – Ekonomiczna, Małgorzata Rostkowska (artystka niezależna), Agnieszka Pawlak (artystka niezależna), Fundacja Fraktal, Przemysław Dąbrowski (artysta niezależny), Maria Janus (artystka niezależna), Agnieszka Kowalska-Owczarek, Mateusz Marcinkowski (artysta niezależny), Katarzyna Tercz, Teresa Radzikowska (artystka niezależna),  Poleski Ośrodek Sztuki/ filia Teatr Szwalnia.
 • 100 TWÓRCÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA PRODUKCJĘ
 • 50 WYDARZEŃ 
 • 12 PREMIER:  
 • KOSMICZNA BUDA JARMARCZNA reż M. JANUS
 • TYDZIEŃ KONSTANCJI  reż. K. DAŁEK
 • PEARL CHABER | ŁÓDZKA PREMIERA I reż. AGNIESZKA PAWLAK
 • ZIEMIA – OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA | reż. T. RADZIKOWSKA
 • SEN O TEATRZE – NA PODSTAWIE LISTÓW Z TOMASZOWSKIEGO GETTA – LUTEK ORENBACH DO EDITH BLAU | reż. A. KOWALSKA-OWCZAREK
 • KLATKA |  reż.K. ŻUK, M. MARCINKOWSKI
 • BUCIKI | reż. P. DĄBROWSKI
 • NIEBO-STAN |  TEATR SZWALNIA
 • FALE | reż. E. WOLSKA  
 • E-OBECNOŚĆ |  reż. M. JAGODYŃSKA
 • POWINNIŚMY BYĆ. IMPRESJA NA KILKA CZASOWNIKÓW | reż. W. MORACZEWSKI TEATR CHOREA
 • KOPAKONAN | reż. G. GRECAS, M. ROZSTKOWSKA

Program dostępny:  na www.aoia.pl , www.dotknijteatru.pl

 • DEBIUTY DT: M. JANUS, J. ROGOWSKA, A. PAWLAK, M. MARCINKOWSKI, E. WOLSKA
 • DT PO RAZ PIERWSZY: W PARKU JULIANOWSKIM, PARKU NA ZDROWIU (im. J. PIŁSUDSKIEGO), PARK ŻRÓDLISKA

TEMATY EDYCJI:

 • teatr obecny,
 • teatr reagujacy,
 • teatr zaangażowany społecznie,
 • teatr nieobecności Tadeusza Kantora,
 • obecność sceniczna w pracy aktorskiej.
 • doświadczanie uważności
 • doświadczanie obecności
 • kryzys obecności w relacjach międzyludzkich – czy będziemy?
 • tworzenie obecności
 • obcowanie
 • jestem/ byłem/ będę/ jesteśmy / byliśmy…

DT DLA DZIECI:

KOSMICZNA BUDA JARMARCZNA| PREMIERA | spektakl plenerowy, reż. M. Janus, czas: 30 min., miejsce: Park Julianowski, Park Źródliska, Park na Zdrowiu, wstęp wolny, organizator: Maria Janus

TYDZIEŃ KONSTANCJI | PREMIERA | spektakl, reż. K. Dałek,

czas: 60 min., miejsce: Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi, ul. 1-go Maja 2, zapisy: za pomocą formularza google, organizator: „PORTIERNIA SZTUKI” Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

WĘDRÓWKA NABU | spektakl dla dzieci | reż. P. Jaszczak, czas: 60 min., miejsce: Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi, ul. Wólczańska 5, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy: edukacja@teatrarlekin.pl, organizator: Teatr Lalek Arlekin w Łodzi

DT WARSZTATY:

MOJE KOSMICZNE ŚMIECI | ONLINE | warsztat dla dzieci i opiekunów, temat warsztatu: ekologia, przyroda, teatr, organizator: Maria Janus

TAM, GDZIE NIE PALĄ SIĘ DOMY | ONLINE | warsztat dla dzieci, czas: 60 min., miejsce: Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi, ul. Wólczańska 5, wstęp bezpłatny, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy: edukacja@teatrarlekin.pl, organizator: Teatr Lalek Arlekin w Łodzi

NOC TEATRU. PUSTE PRZESTRZENIE TADEUSZA KANTORA | warsztat dla dorosłych, prow. B. Renczyński, M. Paluch-Cybulska, czas: 5 godz., miejsce: Ośrodek Kultury Górna, ul. Siedlecka 1, wstęp bezpłatny, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy: tel.: 501 180 647 lub promocja@gorna.pl, organizator: Ośrodek Kultury Górna

BUTHO WARSZTATY DLA DOROSŁYCH | prow. K. Tercz, prow. K.Tercz, czas: 13 godz., miejsce: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy: sekretariat@aoia.pl, organizator: Katarzyna Tercz

KAŻDYM POREM SKÓRY WG. M. ABRAMOVIĆ | warsztat dla młodzieży i dorosłych, prow. J. Rogowska, czas: 2 godz., miejsce: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy: sekretariat@aoia.pl, organizator: Justyna Rogowska

OBECNOŚĆ OBOWIAZKOWA | cykl warsztatów z zakresu obecności scenicznej| prowadzenie: W. Brawer, M. Brzozowski, K. Dworakowski, Ł. Chrzuszcz, A. Wittchen – Berełkowska, A. Ciszowska / wstęp bezpłatny/ informacja o warunkach uczestnictwa od 27.03: www.aoia.pl, www.dotknijteatru.pl

DT DLA WIDZÓW GŁUCHYCH:

KOPAKONAN | PREMIERA |spektakl, reż. G. Grecas, czas: 60 min., miejsce: Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych, ul. Zachodnia 54/56, wstęp bezpłatny, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy: sekretariat@aoia.pl, organizator: Małgorzata Rostkowska

DT DLA WIDZÓW Z DYSFUNKCJĄ WZROK:

TYDZIEŃ KONSTANCJI | PREMIERA |spektakl, reż. K. Dałek, czas: 60 min., miejsce: Teatr Lalek Arlekin im. H. Ryla w Łodzi, ul. 1-go Maja 2, zapisy: za pomocą formularza gogle, organizator: „PORTIERNIA SZTUKI” Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne 

NIEBO-STAN | PREMIERA |Interaktywna sytuacja artystyczna łącząca w sobie elementy instalacji oraz słuchowiska. 

Koncepcja: E. Łukasiewicz, realizacja: K. Skręt, E. Łukasiewicz, Łukasz z Bałut, P. Matula, G.Mikołajczyk, czas: 90 min., miejsce: Teatr Szwalnia, ul. Struga 90. Działanie rozpoczyna się zbiórką (godz. 16:00 i 19:00) pod Polskim Związkiem Niewidomych, ul. Więckowskiego 13, zapisy ruszają dwa tygodnie przed wydarzeniem, zapisy tel.: 665 338 171, organizator: Stowarzyszenie Targowa 62.

UWAGA! Wydarzenia są bezpłatne, wyjątek stanowią imprezy towarzyszące.

Autor spotu reklamowego: Kacper Zamarło Projekt identyfikacji graficznej: agencja reklamowa Sweet Jesus. Foto: HAWA Główny koordynator akcji: Anna Ciszowska / Dyrektor AOIA  a.ciszowska@aoia.pl Kontakt: promocja@aoia.pl

DT jest organizowane przez Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych

Finansowanie: Urząd Miasta Łodzi

Honorowy patronat: Prezydenta Miasta Łodzi

Komentarze
Udostepnij