Zapowiedzi

15-lecie Polskiego Baletu Narodowego

Piętnaście lat temu, 29 kwietnia 2009 roku w Międzynarodowym Dniu Tańca, powstał Polski Balet Narodowy, by kontynuować wieloletni dorobek baletu TW-ON.

Tę nową formację artystyczną ustanowił na wniosek Dyrektora Teatru Wielkiego – Opery Narodowej ówczesny Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, wyodrębniając statutowo zespół baletowy w strukturze organizacyjnej Teatru. Na dyrektora baletu powołany został choreograf Krzysztof Pastor, który powrócił do kraju po ponad dwudziestoletniej karierze zagranicznej.

Minione lata jednoznacznie potwierdziły trafność podjętej decyzji, która okazała się niezwykle owocna. Dzięki niej balet uzyskał autonomię artystyczną i kierując się odtąd samodzielnie specyfiką funkcjonowania współczesnej, międzynarodowej w składzie, formacji neoklasycznej zbudował poziom i repertuar, które uplasowały go wśród najlepszych europejskich zespołów baletowych z ciągle powiększającą się rzeszą fanów.

Dbając o różnorodność repertuaru, Polski Balet Narodowy opiera się na najlepszych adaptacjach choreograficznych klasyki baletowej (Grigorowicz, Makarowa, van Schayk, Eagling, Fadeyechev, Legris), eksponując arcydzieła wielkich twórców tańca z XX wieku (Niżyński, Fokin, Balanchine, Jooss, Ashton, Cranko, Béjart, MacMillan, Neumeier, van Manen, Kylián) oraz zapraszając cenionych współczesnych choreografów (Forsythe, McGregor, Ratmansky, Gat, Page, Wubbe, Brandsen i inni), a także prezentując świeże dzieła polskich artystów (Pastor, Wesołowski, Przybyłowicz, Bondara, Weiss, Tyski, Hop).

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najbardziej oddanych widzów, powstał Przyjaciel Polskiego Baletu Narodowego – program stworzony z myślą o osobach regularnie odwiedzających przedstawienia baletowe, które chcą również obserwować z bliska codzienną pracę artystów. To wyjątkowa możliwość zaglądania na próby w salach baletowych, ale także dostęp do specjalnej puli biletów, przeznaczonej dla uczestników programu.

Zespół pod dyrekcją Krzysztofa Pastora ani na moment nie ogranicza swej kreatywności. Najnowszym tego przykładem jest powołanie przy wsparciu MKiDN grupy PBN Junior, która nadaje szlif mistrzowski wybranym absolwentom polskich szkół baletowych przed ich wkroczeniem na profesjonalną ścieżkę zawodową. I oczywiście, jak przez minione piętnaście lat, nadal planuje szereg atrakcyjnych premier na najbliższe sezony.

Świętując jubileusz po spektaklu Bolero+ 28 kwietnia zostaną wręczone nagrody w czterech kategoriach ufundowane przez firmę Deloitte oraz Fundację Orlen:

Tancerka oraz Tancerz – dla artysty PBN za wybitne kreacje w balecie klasycznym lub współczesnym z repertuaru PBN;

Osobowość – dla osoby, która wniosła istotny wkład w popularyzację sztuki baletowej, przyczyniła się do rozwoju nauki o balecie oraz wywarła istotny wpływ na kształt obecnego zespołu PBN;

Pedagog – dla baletmistrza PBN, który przyczynił się do podniesienia poziomu techniczno-artystycznego całego zespołu PBN.

Bolero+

15-lecie Polskiego Baletu Narodowego

28 kwietnia, godz. 18.00

Orkiestra Teatru Wielkiego – Opery Narodowej pod dyrekcją Marty Kluczyńskiej

Komentarze
Udostepnij