Zapowiedzi

Artystyczne Spotkania Kreatywne Wibracje 2020 we Wrocławiu

Spotkania artystyczne Kreatywne Wibracje polegają na uświadomieniu młodym ludziom możliwości współtworzenia kultury poprzez realizację warsztatów twórczych, zwiedzanie miejsc związanych z dziedzictwem narodowym, pracowni artystycznych i aktywne uczestnictwo w procesie twórczym. Program skierowany jest do młodzieży także z niepełnosprawnością umysłową i zagrożoną wykluczeniem społecznym, młodzieżowych grup tanecznych, a pośrednio do instruktorów, terapeutów, animatorów, pedagogów, multiplikatorów oraz tych wszystkich, którzy są otwarci na pracę twórczą.

W grudniu odbywają się zajęcia taneczne prowadzone przez Glorię Janeczek i Katarzynę Matysiak w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 10 we Wrocławiu.

Taniec jest również doskonałą formą gimnastyki, rozwijającą sprawność fizyczną i koordynację ruchów.  Jako alternatywna forma ruchu jest on ważnym elementem edukacji zdrowotnej. Wykorzystanie tańca w pracy z dziećmi daje duże możliwości w kierowaniu rozwojem ich osobowości i sprawności psychofizycznej. Różnorodność form tanecznych umożliwia wprowadzenie tańca do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi i sprawnościowymi na każdym etapie kształcenia.

Projekt trwa od czerwca do grudnia 2020 roku.

Udział w zajęciach jest bezpłatny

Program Fundacji Ludzka Sprawa

Koordynacja: Anna Morawiecka, Adam Kamiński

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”

Dofinansowano ze środków Fundacji KGHM Polska Miedż

Komentarze
Udostepnij