Bez kategorii

Teatr CHOREA  i Fabryka Sztuki w Łodzi zapraszają do udziału w Akcji ДЕТИ w Teatrze CHOREA i Fabryce Sztuki w Łodzi!

data: 20 kwietnia 2022 (środa)
godzina: 14:45 (zbiórka) / 15:00 (rozpoczęcie akcji)
miejsce: dziedziniec Fabryki Sztuki w Łodzi, ul. Tymienieckiego 3
czas trwania: ok. 45 minut

W odpowiedzi na Orędzie Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Instytutu Teatralnego ITI na Międzynarodowy Dzień Teatru 27 marca 2022, Teatr CHOREA wraz z Fabryką Sztuki w Łodzi pragną zaprosić na działanie performatywne ДЕТИ.Spotkajmy się wspólnie przed siedzibą Teatru CHOREA i Fabryki Sztuki w Łodzi, by razem 
z Naszymi Przyjaciółmi z Ukrainy stworzyć napis, który ma przypominać o misji teatru wobec sytuacji wojny. Pragniemy, by teatr działał nie tylko jako schron dla idei, ale był rzeczywistym miejscem spotkań, dialogu, tworzenia nowej wspólnej rzeczywistości.Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci i dorosłych, którzy tworzą społeczność naszego teatru, do wspólnego działania, na dziedzińcu Fabryki Sztuki w Łodzi. Podczas działania odczytany zostanie wiersz Wisławy Szymborskiej “Koniec i Początek” w języku polskim i ukraińskim. Wszystkim chętnym do wzięcia udziału w akcji zostaną rozdane na miejscu kolorowe farby i kredy.Po działaniu performatywnym zapraszamy rodziców z dziećmi do odwiedzin BAWIALNI, którą udało się nam wspólnie stworzyć z organizacjami i firmami działającymi na Tymienieckiego 3 (Fabryka Sztuki w Łodzi, Stowarzyszenie Teatralne CHOREA, Łódź Design Festival, Fotofestiwal Łódź, przedsiębiorcy i rezydenci Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki) oraz z zewnętrznymi firmami
 i darczyńcami indywidualnymi.

Link do wydarzenia na Facebooku:https://fb.me/e/1oU163BgM
Link do informacji o Bawialni:  
Link do informacji o wsparciu dla Ukrainy: 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Komentarze
Udostepnij