Zapowiedzi

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych. Studium socjologiczne

Aktorzy polskich publicznych teatrów dramatycznych. Studium socjologiczne Emilii Zimnicy-Kuzioły
Książka omawia społeczny świat polskiego publicznego teatru dramatycznego z perspektywy aktorów. Autorka stara się ukazać zmianę statusu społecznego aktora na tle dziejów polskiego teatru, a także analizując profesję aktorską od momentu zmiany ustrojowej do chwili obecnej. 
Materiałami źródłowymi dla jej badań były opublikowane autobiografie aktorów i wywiady-rzeki oraz wywiady dziennikarskie (prasowe) z aktorami teatralnymi (i kilku reżyserami), opublikowane w popularnych miesięcznikach z lat 2011—2016, Internet i programy dotyczące artystów teatralnych (m.in. Kod Mistrzów realizowany w Teatrze Groteska w Krakowie, m.in. spotkanie z Mają Komorowską, Janem Peszkiem, Anną Polony, Wojciechem Pszoniakiem, Andrzejem Sewerynem, Jerzym Trelą; Zacisze gwiazd, w którym uczestniczyli m.in. Stanisława Celińska, Michał Chorosiński, Piotr Cyrwus, Dominika Figurska, Paweł Królikowski, Halina Łabonarska, Małgorzata Ostrowska-Królikowska, Antoni Pawlicki, Dorota Pomykała, Justyna Sieńczyłło, Jerzy Zelnik) oraz 20 wywiadów swobodnych z aktorami polskich publicznych teatrów dramatycznych przeprowadzonych w latach 2015–2018.
Publikacja ukazuje społeczno-psychologiczne aspekty aktorstwa, zawiera omówienie procesu stawania się aktorem (motywacji do podjęcia tego zawodu, przełomowych ról). Autorka pisze także o takich kwestiach jak układy interakcyjne i wartości istotne dla artystów scenicznych, rozwój kariery, rola otrzymywanych nagród. Poświęca też uwagę temu, jak życie zawodowe przekłada się na prywatne.
Komentarze
Udostepnij