Zapowiedzi

„Andronikus – Synekdocha” – premiera wrocławskiego Teatru Pieśń Kozła

Termin: 7-8 grudnia g. 19.00 Próba generalna

Miejsce: ul. Ślężna 130

Bilety: 50 zł
https://tiny.pl/9dxcl


Termin: 9-11 grudnia g. 19.00 Premiera

Miejsce: ul. Ślężna 130

Bilety: 80 zł normalny, 50 zł ulgowy

https://tiny.pl/9dqvb


Nowy spektakl, nowe miejsce, nowy eksperyment. Premiera czy coś więcej? „ANDRONICUS – SYNEKDOCHA”. Dramat Alicji Bral na podstawie dramatu szekspirowskiego „Tytus Andronikus”.

Muzyka Maciej Rychły.

Reżyseria Grzegorz Bral

(z greckiego: synekdoch – figura stylistyczna polegająca na nazwaniu części zamiast całości)

Spektakl dofinansowany ze środków Gminy Wrocław.

Czas: 75 minut

Obsada:Paweł Wydrzyński, Romana Filipowska Monika Mikołajczak, Andrzej Pieczyński, Damian Aleksander, Przemysław Wasilkowski, Alicja Bral, Paweł Jan Frasz, Mikołaj Bońkowski, Angelika Wójcik, Urszula Milewska.

„Andronikus – Synekdocha”

Spektakl inspirowany Tytusem Andronikusem. Autorski tekst i muzyka dotykający problemów okrucieństwa i zemsty od strony indywidualnych przeżyć i refleksji. Teatr Pieśń Kozła zmierzy się z pytaniem o początek zła w człowieku, o pierwsze zranienie z którego rodzi się zemsta i przemoc.

Teatr Pieśń Kozła  tym dramatem będzie kontynuował proces wiwisekcji człowieka, który najczęściej staje się ofiara swoich emocjonalnych reakcji, które nabierając siły zaczynają promieniować na najbliższe otoczenie a w efekcie ogarniają całe narody, politykę,wyznania. Uciekając od retoryki osądu  Teatr Pieśń Kozła użyję języka metafor zarówno słownych jak i muzycznych oraz zawartych w gestach i ruchu. Po doświadczeniach ostatnich poszukiwań teatralnych (Antygona, Wojownik, Apokryf) Teatr Pieśń Kozła odnalazł nowy język teatru, który łączy w sobie wielowarstwową ekspresję artystyczna z intertekstualnym dialogiem z klasyką piśmiennictwa kulturowego, aby jako teatr poszukujący i antropologiczny odnajdywać nowe perspektywy zachowań ludzkich.

Komentarze
Udostepnij