Zapowiedzi

Białystok w projekcie “ConnectUp. The Lives of the Others”

W styczniu tego roku rozpoczęły się pierwsze działania w ramach projektu “ConnectUp. The Lives of the Others”. Partnerzy z Austrii, Czech, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski spotkali się w Wiedniu, aby rozmawiać o ich dotychczasowych doświadczeniach w pracy z młodą widownią. W spotkaniu udział wziął Dyrektor Białostockiego Teatru Lalek Jacek Malinowski.

CONNECTUP to międzynarodowa inicjatywa kulturalna która ma przeciwdziałać rosnącemu podziałowi społecznemu i kulturowemu w Europie. Czternastu partnerów z 10 krajów działających w obszarze “Theatre for Young Audiences” (teatru dla młodej widowni) wspólnie będzie rozwijać metody pracy na rzecz integracji młodych widzów z różnych grup społecznych. Teatry, organizatorzy festiwali oraz uniwersytet przez trzy lata będą gromadzić wiedzę, wymieniać się doświadczeniami i podejmować działania angażujące młodzież w teatrze. Pod okiem profesjonalistów młodzi ludzie z różnych środowisk społecznych, kulturowych i z różnym stopniem pełnosprawności będą dzielić doświadczenia w teatrze pod hasłem “Życie innych”. Celem jest integracja społeczna poprzez zaangażowanie we wspólne działanie. W ramach projektu opracowanych zostanie 29 produkcji teatralnych, odbędą się prezentacje na 22 festiwalach, a także powstanie aplikacja, umożliwiająca wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie TYA – Theatre for Young Audiences.

Projekt ConnectUp uzyskał dofinansowanie Unii Europejskiej w wysokości 2,000,000 euro w ramach programu “Creative Europe”. Zadanie będzie realizowane w latach 2020 – 2023 przez 14 partnerów z Austrii, Czech, Niemiec, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii oraz Polski. Koordynatorem jest Universitetet I Agder z Norwegii, zaś Białostocki Teatr Lalek jest jedyną polską instytucją biorącą udział w projekcie.

Komentarze
Udostepnij