Zapowiedzi

„Biesiada u hrabiny Kotłubaj” w cyklu spotkań z twórczością Witolda Gombrowicza w elbląskim Teatrze Sewruka

Groteskowe spojrzenie na społeczne podziały, snobizm, arystokrację… Podczas kolejnego spotkania z twórczością Witolda Gombrowicza w elbląskim Teatrze przyjrzymy się społeczeństwu oraz sobie. A przy okazji będziemy się świetnie bawić!

W opowiadaniu „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” Gombrowicz przedstawia gości jako symbol arystokracji, która żyje w oderwaniu od rzeczywistości. Główne wydarzenia mają miejsce podczas z pozoru wystawnej biesiady, gdzie pojawiają się liczni goście, w tym przedstawiciele różnych warstw społecznych. Gombrowicz wykorzystuje tę sytuację, aby ukazać absurdalność i sztuczność relacji społecznych oraz podkreślić kontrast między arystokracją a zwykłymi ludźmi. W swoim charakterystycznym stylu, pełnym ironii i groteski, obnaża hipokryzję i powierzchowność społecznych konwenansów. Hrabina Kotłubaj i jej goście są przedstawieni jako postacie, które śmieszą i jednocześnie wzbudzają refleksję nad kondycją społeczeństwa. Opowiadanie to jest doskonałym przykładem twórczości Gombrowicza, który często koncentrował się na krytyce społecznych i kulturowych norm, ukazując ich absurdalność i sztuczność poprzez humor i groteskę.

W przedmowie do Pamiętnika z okresu dojrzewania (1933 r.), w ostatniej chwili wycofanej z książki, Gombrowicz przedstawia to opowiadanie w następujący sposób:

W grotesce „Biesiada” hrabina Kotłubaj i jej goście jedzą, oczywiście, zwykłego kalafiora, podczas gdy chłopiec nazwiskiem Kalafior błąka się po polach, podchodzi pod okno pałacu i umiera tam w końcu z wyczerpania. Związek pomiędzy człowiekiem Kalafiorem a kalafiorem jarzyną jest czysto formalny i polega na brzmieniu nazwiska. Sens noweli zasadza się na tym, że głód i cierpienie biednego Bolka kalafiora dodają smaku arystokratom, jedzącym kalafiora-jarzynę. Tajemnicą, której tak długo nie domyśla się mój humanitarny jarosz, jest naturalne okrucieństwo wszelkiej arystokracji.
„Explicaction sommaire”, Varia

Opowiadanie „Biesiada u hrabiny Kotłubaj” zostało napisane w 1928 roku. Tekst został opublikowany po raz pierwszy w 1933 r., w zbiorze „Pamiętnik z okresu dojrzewania” w wydawnictwie Rój w Warszawie. Opowiadanie weszło do poprawionego i rozszerzonego tomu Bakakaj, który został opublikowany w 1957 roku przez krakowskie Wydawnictwo Literackie.

Biesiada u hrabiny Kotłubaj
Scenariusz i prowadzenie: Michał Pabian
Tekst przeczytają: Maria Makowska-Franceson, Beata Przewłocka, Jacek Gudejko, Dominik Bloch
25 czerwca (wtorek), godz. 18:00 Mała Scena
Bilety w cenie 15 złotych dostępne w kasie i na stronie Teatru.
ZAPRASZAMY!

Jolanta Nidzgorska

Komentarze
Udostepnij