Recenzje

Biografia Hübnera w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego

O spotkaniu z cyklu „Książka w teatrze”, poświęconym książce „Hübner” Grzegorza Kozaka w Instytucie Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie pisze Katarzyna Harłacz.

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie organizuje cykliczne spotkania z książką zatytułowane „Książka w teatrze”. Spotkanie dnia 13 stycznia poświęcone było życiu i twórczości Zygmunta Hübnera, a autorem książki o nim – pierwszą pełną, w dodatku tak bogatą biografią – jest Grzegorz Kozak.

Zygmunt Hübner (urodzony w 1930, zmarł w 1989 roku w Warszawie), znany jest przede wszystkim jako aktor, reżyser i dyrektor teatrów w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie; był także wspaniałym pedagogiem i publicystą felietonów, esejów i recenzji na temat sztuki i filozofii teatru.

W spotkaniu w Instytucie Teatralnym uczestniczyli: autor książki Grzegorz Kozak, Jan Buchwald – Prezes Zarządu Fundacji Teatru Myśli Obywatelskiej im. Zygmunta Hübnera, córka artysty Joanna Hübner-Wojciechowska oraz wieloletni bliscy współpracownicy Zygmunta Hübnera: aktorzy – Anna Seniuk i Kazimierz Kaczor.

Spotkaniu towarzyszyły wspomnienia i anegdoty z życia artysty, czytane były urywki książki Grzegorza Kozaka oraz fragmenty felietonów napisanych przez Zygmunta Hübnera. Wspomnienia dotyczyły życia prywatnego, współpracy z ludźmi i szerokiej twórczości tego wszechstronnego artysty.

Jego eseje i felietony świadczyły, jak bardzo był człowiekiem wrażliwym, uważnym i świadomym otaczającego go świata. Z opowieści bliskich i współpracowników Hübnera wyłania się obraz człowieka spokojnego, rzeczowego i skromnego, a przy tym przyjaznego, szanującego swoich podwładnych i dającego im dużo przestrzeni. Jego losy poznajemy także na tle wydarzeń politycznych – potrafił się odnaleźć w trudnej rzeczywistości czasów komunizmu, nie naginając się do autorytarnych wymagań i jednocześnie nie wchodząc w bezpośredni konflikt z władzą PRL (aczkolwiek w wyniku krytycznych ingerencji cenzury, dotyczących repertuaru Teatru Starego w Krakowie, zareagował zdecydowanie dymisją ze stanowiska dyrektora).

Po rozmowie z zaproszonymi gośćmi został odtworzony film w reż. Edyty Wróblewskiej z 2017 roku: „Zygmunt Hübner – gra z rzeczywistością”. Film, będący dokumentem, nieco nawiązywał do stylu dawnych kronik, przeplatany był fragmentami spektakli wyreżyserowanych przez Hübnera i rozmowami z ludźmi mu bliskimi. Prawie godzinna projekcja była wspaniałym uzupełnieniem wiedzy wyniesionej z poprzedzającego ją spotkania.

Więcej informacji o życiu i twórczości Zygmunta Hübnera można przeczytać w książce Grzegorza Kozaka „Hübner”. Książka jest dostępna w księgarni Prospero znajdującej się w Instytucie Teatralnym.

Komentarze
Udostepnij
Tags: ,