Zapowiedzi

FAKE&HATE. Opolskie bez przemocy | TJK Opole

Statystyki są alarmujące: Wzrasta odsetek młodych osób doświadczających przemocy rówieśniczej, co trzecie dziecko nie akceptuje siebie, co trzecie – myślało o samobójstwie! W ubiegłym roku, według danych Policji, próbę odebrania sobie życia podjęło ponad 2 tys. nastolatków!

W odpowiedzi na te negatywne zjawiska Samorząd Województwa Opolskiego wraz z Teatrem im. Jana Kochanowskiego i partnerami: Opolskim Centrum Edukacji, Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. E. Smołki oraz Tygodnikiem O!Polska wdraża unikalny w skali kraju projekt „FAKE&HATE. Opolskie bez przemocy”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na problemy bezkarnej krytyki, przemocy rówieśniczej oraz skutków wytwarzania i szerzenia krzywdzących informacji o drugim człowieku. Projektem, opracowanym przy współudziale psychiatrów, psychologów, pedagogów i dziennikarzy, zostanie objętych prawie 70 tys. uczniów z 404 szkół Opolszczyzny.

W Teatrze im. J. Kochanowskiego 4 kwietnia odbyła się konferencja inaugurująca „Fake &Hate”. Wzięło w niej udział ponad 300 dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli i pedagogów.

Zaprezentowane zostały filmy edukacyjne – podejmujące kwestie przemocy, nieradzenia sobie z opiniami innych, a także zeszyty metodyczne, które pomogą nauczycielom w pracy z uczniami przy omawianiu tych problemów. Zawarte w zeszytach innowacyjne i kreatywne przykłady zadań i tematów lekcji wychowawczych pomogą w kontynuowaniu w szkołach działań profilaktycznych zainicjowanych przez twórców projektu.

Oprócz pomocy w postaci filmów i zeszytów powstaną webinaria dla nauczycieli, a także przeprowadzane zostaną warsztaty w szkołach.

Teatr im. Jana Kochanowskiego aktywnie włącza się w realizację projektu promując krytyczne myślenie, tworzenie alternatywnych narracji, rozwijanie kreatywności, empatii oraz dialogu i tolerancji społecznej. Zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w kulturze może również skutecznie przeciwdziałać mowie nienawiści i agresji.

fot. Mariusz Matkowski

Komentarze
Udostepnij