Zapowiedzi

Fundacja Jubilo – Open call: Program treningowy Freeway 2021

Fundacja Jubilo ogłasza nabór do programu treningowego w ramach projektu europejskiego “FREEWAY project – Free man walking, theater as a tool for detainees’ integration”, który realizujemy we współpracy z partnerami: Teatro Dei Venti (Włochy), aufBruch (Niemcy), UPSDA (Bułgaria).Program treningowy Freeway jest skierowany do operatorów teatralnych oraz osób zainteresowanych aplikacją technik teatralnych w grupach narażonych na wykluczenie społeczne, ze szczególnym naciskiem na środowisko penitencjarne. Terminy warsztatów: 
18-20.06.2021
29-31.10.2021

Październikowa sesja odbędzie się w ramach pierwszego europejskiego festiwalu teatru w więzieniu „Granice”, organizowanego przez Fundację Jubilo w ramach projektu FREEWAY. Uczestnicy programu treningowego będą mogli wziąć bezpłatny udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych. Program festiwalu opublikujemy już wkrótce.

Termin przesłania zgłoszeń: 4 czerwca 2021 r.


Warsztaty odbędą się we Wrocławiu, udział w treningu jest bezpłatny.

Do kogo?

Warsztat jest skierowany do operatorów teatralnych tj. aktorów/aktorek, reżyserów/reżyserek, performerów/performerek, twórców/twórczyń, animatorów/animatorek kultury, pedagogów/pedagożek, oraz wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i doświadczenia w obszarze pracy teatralnej w więzieniu, a także w zakresie adaptowania technik teatralnych w środowiskach zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Czego oczekujemy od kandydatów/kandydatek?
– silnej motywacji do wykorzystywania technik teatralnych w pracy z grupami narażonymi na wykluczenie kulturalno-społeczne, takimi jak np. więźniowie/więźniarki, osoby z niepełnosprawnościami, osoby dotknięte kryzysem bezdomności, młodzież z ośrodków resocjalizacyjnych, grupy mniejszościowe
– wrażliwości społecznej
– umiejętności radzenia sobie ze stresem
– doświadczenia w pracy w środowisku teatralnym
– znajomości języka angielskiego na poziomie komunikatywnymDodatkowym atutem będzie zainteresowanie pracą w środowisku więziennym. 


Elementy techniczne treningu:

• dynamika grupy/praca zespołowa
• świadomość fizyczna i przestrzenna
• ćwiczenia na zaufanie
• słuchanie i relacja
• rytm i relacja
• ćwiczenia partnerskie
• zapoznanie się z metodologią Jubilo
• proponowanie i prowadzenie ćwiczeń osobistych

Nabór:
Osoby zainteresowane wzięciem udziału w warsztacie proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres mailowy: koordynator@jubiloproject.com do dnia 4 czerwca. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę pomiędzy 7-11.06.2021 r. Fundacja zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami. 

UWAGA!

O ewentualnych zmianach terminu realizacji w związku z aktualną sytuacją pandemiczną będziemy informować osoby zainteresowane na bieżąco.

Z osobami chcącymi wziąć udział w warsztatach przeprowadzimy rozmowy on-line, lub na żywo w naszym wrocławskim biurze. 

O projekcie FREEWAY:


Ogólnym celem projektu jest wzmocnienie i podniesienie potencjału podmiotów aktywnych w sektorze kulturalnym i społecznym, realizujących działania teatralne w zakładach karnych, w szczególności poprzez bezpośrednie doświadczenie edukacyjne oraz wymianę wiedzy.Projekt dofinansowany ze środków Creative Europe, Gminy Wrocław i Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz prowadzony we współpracy z Instytutem Grotowskiego.

—————————————————————————————————————————–

Fundacja Jubilo kieruje się potrzebą artystycznej interwencji jako protestu przeciw wykluczeniu z kultury. Poprzez akcje i interwencje artystyczne, w których płaszczyznę wymiany stanowi język teatru i muzyki, Jubilo dąży do przełamywania barier społecznych, ekonomicznych, językowych i kulturowych. Inicjatywy te realizowane są pod postacią długoterminowych spotkań warsztatowych oraz spektakli będących swoistym dialogiem artystycznym pomiędzy uczestnikami a zespołem Jubilo.

Od 2011 roku zespół pracował m.in. z niepełnosprawną fizycznie i umysłowo młodzieżą, dorosłymi z doświadczeniem choroby psychicznej, dziećmi pochodzenia polskiego i romskiego, osobami bezdomnymi, uchodźcami z Bośni czy osadzonymi. Jubilo współpracuje też z wieloma instytucjami kultury i teatrami na terenie Wrocławia, w tym z Instytutem Grotowskiego. Od wielu lat prowadzi na terenie Zakładu Karnego nr 1 we Wrocławiu projekt „Odkluczanie”, w ramach którego powstał wielokrotnie nagradzany spektakl „Odzwierciedlenie” (2015) oraz „Kain” (2019). Zespół rozwija ponadto różne programy w ramach prowadzonego przez siebie projektu, są to m.in. warsztaty teatralne dla osadzonych, program profesjonalizacyjny w zakresie różnych dziedzin teatralnych, a także aktywnie bierze udział w budowaniu międzynarodowej sieci teatru w więzieniu. Zespół Jubilo współpracuje z profesjonalnymi teatrami w Polsce i za granicą w ramach międzynarodowego programu warsztatowego oraz rozwoju artystycznego. Ponadto od 2017 roku bierze udział w europejskich projektach m.in. Erasmus+, Creative Europe zrzeszających grupy teatralne z całej Europy.

Członkowie Fundacji Jubilo gościli na wielu międzynarodowych festiwalach i wydarzeniach teatralnych m.in. na festiwalu Dreams Before Dawn w Paryżu, Festival dei Due Mondi w Spoleto we Włoszech, Narodowym Festiwalu Teatru w Więzieniu „Destini Incrociati” we Włoszech, międzynarodowej konferencji naukowej „Teatr i dramat w więzieniu. Więzienie w teatrze i dramacie”  w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk czy XX Międzynarodowej Konferencji Teatru w Więzieniu we Włoszech („Convegno Internazionale I Teatri delle Diversità”). Jubilo współpracuje także z naukowcami i uniwersytetami w Polsce oraz we Włoszech, w tym m.in. z Uniwersytetem Rzymskim „La Sapienza”, gdzie prowadzone są szeroko zakrojone badania na temat profesjonalnego teatru w więzieniu.

Komentarze
Udostepnij