Zapowiedzi

“Gwałtu, co się dzieje!” na rozpoczęcie sezonu w Gorzowie Wielkopolskim

Teatr im. J. Osterwy rozpoczyna nowy sezon artystyczny znaną już gorzowskim widzom sztuką Aleksandra Fredry „Gwałtu, co się dzieje!”. 

To klasyczna komedia z elementami groteski, dotykająca ważnego również dzisiaj tematu, relacji społecznych we współczesnym świecie.

Fredro poprzez doświadczenie z teatrami europejskimi czerpał z ich dziedzictwa kulturowego. Wpływ na jego twórczość miał zarówno nurt klasyczny jak i plebejski. Stąd w intrydze scenicznej jego komedii, pojawiają się przebieranki, zamiany ról i przywdziewanie masek oraz różnego rodzaju nieporozumienia.

I tak też się dzieje we sławetnym Osieku, w sztuce “Gwałtu, co się dzieje!”, gdzie na skutek niedołęstwa mężczyzn oraz ich wad kobiety przejęły władzę. Wzięły rządy w swoje ręce, wprowadzając nowy ład i porządek. Mężczyźni natomiast, odziani w stroje kobiece muszą spełniać dotychczasowe ich obowiązki: niańczyć dzieci, robić na drutach czy chodzić na targ.

Sztukę „Gwałtu, co się dzieje!” będzie również miała okazję zobaczyć publiczność Zielonej Góry i Tarnowa, bowiem gorzowski teatr wystawi ją we wrześniu na Winobraniowych Spotkaniach Teatralnych oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Komedii Talia 2021.

Komentarze
Udostepnij