Zapowiedzi

HOTELOKO movement makers partnerem europejskiego projektu DANCE HIGWAYS

DANCE HIGHWAYS to europejski projekt, który łączy sześciu partnerów działających na polu tańca współczesnego: L’espace ASDC i Zappulla DMN Company w Palermo, Fundację Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i kolektyw Hoteloko movement makers w Warszawie, THEATER DER KLÄNGE w Düsseldorfie, Dansearena nord w Tromsø, La Fundicion w Bilbao oraz La Galerie Chorėgraphique w Carcassonne.

Ten międzynarodowy projekt, wspierany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, będzie realizowany przez dwa kolejne lata w postaci europejskiego kalendarza spotkań, w celu wymiany dobrych praktyk między profesjonalistami i profesjonalistkami w dziedzinie tańca współczesnego i sztuk pokrewnych. Jednym z ważniejszych zadań będzie także podwyższanie kompetencji artystów i artystek tańca poprzez regularne warsztaty taneczne.

Ideą projektu jest wspieranie i poprawa jakości oraz dostępności sztuki i kultury poprzez konsolidację relacji między profesjonalistami według klucza: Art-Education-Health and Integration. To projekt edukacji kulturalnej dla artystów i artystek oraz menadżerów i menadżerek tańca współczesnego, którego celem jest wzmocnienie synergii między partnerami w kontekście artystycznym, kulturowym i społecznym.

Od lutego 2021 r. do września 2022 r. zostanie zorganizowanych pięć dwudniowych międzynarodowych spotkań oraz pięć pięciodniowych warsztatów, które zgromadzą odpowiednio dwunastu międzynarodowych ekspertów i ekspertek w dziedzinie tańca i dokonają innowacyjnych doświadczeń artystycznych z udziałem osiemnastu profesjonalnych tancerzy i tancerek z konsorcjum DANCE HIGHWAYS, podczas dwudziestu pięci dni warsztatów. Ponadto sześciu partnerów stworzy międzynarodowe festiwale, a także różne programy i wydarzenia upowszechniające sztukę tańca współczesnego, co stworzy okazję do podzielenia się owocami tego procesu z szeroką publicznością.

Dla sześciu partnerów DANCE HIGHWAYS celem jest znalezienie odpowiedzi na pytania o przyszłość sztuki tańca w kontekście kryzysu wywołanego przez pandemię zarówno dla sektora choreograficznego, jak i dla wrażliwych grup społeczności, poprzez szereg narzędzi, jakie dają praktyki tańca współczesnego.

La Galerie Chorégraphique, wiodący partner DANCE HIGHWAYS, będzie gospodarzem pierwszego  spotkania w Carcassonne w dniach 24 i 25 lutego 2021 roku. Polskę będą reprezentowały Agata Życzkowska, reżyserka, aktorka, menadżerka i kuratorka tańca oraz  Adriana Liwara, menadżerka i koordynatorka realizująca projekty taneczne.

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Działania

Transnational meeting, 24–25 lutego 2021, Carcassonne, Francja

Workshop, 10–16 maja 2021, Palermo, Włochy

Workshop, 6–10 września 2021, Carcassonne, Francja

Workshop, 11–17 grudnia 2021, Warszwa, Polska

Transnational meeting, grudzień 2021, Warszawa, Polska

Workshop, kwiecień 2022, Tromsø, Norwegia

Transnational meeting, czerwiec 2022, Bilbao, Hiszpania

Workshop, sierpień 2022, Düsseldorf, Niemcy

Transnational meeting, sierpień 2022, Düsseldorf, Niemcy

Transnational meeting, wrzesień 2022, Carcassonne, Francja

ENG.

HOTELOKO movement makers is a partner of the European project DANCE HIGWAYS

DANCE HIGHWAYS is a European project that brings together six contemporary dance partners the L’espace ASDC and Zappulla DMN Company in Palermo, the Theatre Developement Foundation ‘NEW WAVE’ and collective HOTELOKO movement makers in Warsaw, the THEATER DER KLÄNGE in Düsseldorf, Dansearena nord in Tromsø, La Fundicion in Bilbao and the Galerie Chorégraphique in Carcassonne.

This international project, supported by the European Union within the framework of Erasmus +, will implement until September 2022 a European calendar of transnational mobilities, with the aim of sharing good practices between experts and offering ongoing professional training workshops for contemporary dancers.

The objective of the project is to support and improve the quality and accessibility of Arts and Culture, by consolidating the cross professional relationship: Art-Education-Health and Integration. Dance Highways thus aims to strengthen a synergy between project proposals and structures in an artistic, cultural and social context.

From February 2021 to September 2022, five two-day transnational meetings and a total of five five-day workshops will be organised to, respectively, bring together twelve international experts and carry out innovative artistic experiences involving 18 professional dancers from the DANCE HIGHWAYS consortium, during the 25 days of workshops. In addition, the six partners will generate international festivals and various dissemination programs, which will generate opportunities to share the fruits of this process with a wide audience.

For the six partners of DANCE HIGHWAYS, it is a question of finding answers linked to the crisis caused by the pandemic both for the choreographic sector and for vulnerable populations, through the range of tools provided by contemporary dance practices.

La Galerie Chorégraphique, leading partner of DANCE HIGHWAYS, will host the first transnational meeting of the project in Carcassonne on 24 and 25 February 2021.

Poland will be represented by Agata Życzkowska, director, actress, manager and dance curator, and Adriana Liwara, manager and coordinator of dance projects.

Project co-financed under the European Union Program “Erasmus +”.

Activities

Transnational meeting, 24–25 February 2021, Carcassonne, France

Workshop, 10–16 May 2021, Palermo, Italy

Workshop, 6–10 September 2021, Carcassonne, France

Workshop, 11–17 December 2021, Warsaw, Poland

Transnational meeting, December 2021, Warsaw, Poland

Workshop, April 2022, Tromsø, Norway

Transnational meeting, June 2022, Bilbao, Spain

Workshop, August 2022, Düsseldorf, Germany

Transnational meeting, August 2022, Düsseldorf, Germany

Transnational meeting, September 2022, Carcassonne, France

Komentarze
Udostepnij