Zapowiedzi

Jazzowy debiut fonograficzny 2024 – startuje nowy nabór wniosków do 13 edycji programu!

W związku z niewystarczającą liczbą poprawnych formalnie zgłoszeń, jakie wpłynęły do programu Jazzowy debiut fonograficzny w pierwszym naborze, Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca ogłasza nowy nabór do tegorocznej edycji – termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26 czerwca 2024 roku.

Program Jazzowy debiut fonograficzny umożliwia zrealizowanie nagrania płytowego debiutujących wykonawców muzyki jazzowej, w formie płyty kompaktowej lub winylowej, z równoczesnym wprowadzeniem plików do sprzedaży w formacie cyfrowym.

Program jest skierowany do polskich muzyków jazzowych, zarówno solistów, jak i zespołów, oraz do mających siedzibę w Polsce wydawców nagrań. Jednym z warunków uczestnictwa jest, aby nagranie płyty było pierwszym albumem w życiu artystycznym wykonawcy (płyta solo), lidera zespołu lub przynajmniej połowy wszystkich członków zespołu. Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

Zgłoszenia (zawierające podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania wydawcy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami) należy przysyłać w formie elektronicznej na adres: nimit@nimit.pl w terminie do 26 czerwca 2024 roku włącznie, z tytułem wiadomości „Wniosek do programu Jazzowy debiut fonograficzny”.

Do wniosku należy dołączyć materiał demonstracyjny w formie linku do pobrania plików dźwiękowych.

Termin wyboru zgłoszeń przez komisję opiniującą upływa 31 lipca 2023 roku. Następnie lista zatwierdzonych projektów zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu, a ich wnioskodawcy o pozytywnej decyzji zostaną poinformowani oficjalnym pismem.

W przypadku niewyczerpania pełnej puli środków przeznaczonych na edycję programu Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca może w późniejszym terminie ogłosić drugą turę naboru zgłoszeń.

Budżet programu w edycji 2024 wynosi 40 000 złotych.

O programie

Program pełni funkcję animacyjną dla jazzowej twórczości kompozytorskiej – przynajmniej połowa czasu trwania albumu musi zostać poświęcona muzyce polskiej z obowiązkowym nagraniem przynajmniej jednego nowego utworu kompozytora polskiego.

Zespoły wyłonione w ramach programu otrzymują też możliwość zaprezentowania materiału z debiutanckiego albumu podczas koncertu promocyjnego realizowanego przez Polski Impresariat Muzyczny w ramach cyklu „Z jazzem przez Polskę” w 2024 roku pod warunkiem, że płyta będzie wydana i dostępna w sprzedaży do 30 września 2024 roku.

Maksymalny wiek uczestnika programu to 30 lat (urodzeni od 1 stycznia 1994 roku; limit wieku dotyczy każdego członka zespołu).

W momencie składania wniosku wydawca nagrania musi również przedstawić udokumentowany
plan jego promocji.

Instytut, poprzez zawarcie umowy z wydawcą nagrań, dofinansowuje projekt w kwocie nie przekraczającej jednorazowo 20 000 złotych w zakresie pokrycia kosztów netto związanych z wydaniem płyty – honorariów dla wykonawców i kompozytora nowego utworu, wynajęcia studia nagrań, masteringu nagrania, projektu okładki, opłat ZAiKS, tłoczenia płyty wraz z poligrafią.

Osoby odpowiedzialne za realizację programu:

Paula Lis-Sołoducha – Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca

Alina Święs – Kierownik Działu Projektów Muzycznych

Piotr Zembroń – Starszy specjalista ds. projektów muzycznych, piotr.zembron@nimit.pl         ,
+48 785 480 000

Komentarze
Udostepnij