Zapowiedzi

Konkurs piosenki aktorskiej w ramach imprezy „Miłość” w Teatrze Nowym Proxima w Krakowie

Serdecznie zapraszamy studentów kierunków aktorskich do uczestnictwa w konkursie piosenki poetyckiej „MIŁOŚĆ”. Konkurs ma na celu promocję najnowszego spektaklu Iwony Kempy „Miłość w kawałkach”.

Do konkursu przyjmujemy zgłoszenia piosenki opartej na polskiej poezji śpiewanej. Warunkiem uczestnictwa jest bycie studentem kierunku aktorskiego oraz nadesłanie linku do wykonywanej przez siebie piosenki polskiego poety. Mogą to być zarówno nowe aranżacje znanych utworów jak i przygotowane przez siebie autorskie projekty. W ramach konkursu przyznana zostanie Nagroda ufundowana przez Ewę Bielecką w kwocie 2500 zł oraz dwa wyróżnienia w wysokości 1000 zł ufundowane przez Teatr. Wyróżnione osoby zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu konkursu w roku 2024 o Nagrodę Główną „Stypendium Teatru Nowego Proxima” w wysokości 10 000 zł. Termin nadsyłania zgłoszeń do 15 czerwca 2024 na maila piotr@teatrnowy.com.pl

REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI POETYCKIEJ „Miłość”

I. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Teatr Nowy, ul. Krakowska 41, 31-066 Kraków, Tel. +12 426 45 06.

II. Celem konkursu jest propagowanie piosenki poetyckiej oraz polskich poetów. Celem konkursu jest przyznanie stypendiów dla wybranych uczestników.

III. Miejsce : Scena Berlin, ul. Skawińska 2, Kraków, 29.06. 2024 r. godz. 21:00,

Termin przesyłania zgłoszeń: do 15 czerwca 2024 r.

IV. Zasady uczestnictwa:

1. Konkurs jest przeznaczony dla studentów kierunków aktorskich (publicznych i niepublicznych).

2. Każdy wykonawca przygotowuje jeden utwór słowno muzyczny o tematyce miłosnej z tekstem w języku polskim wyłącznie polskich poetów. Liczba występujących jest nieograniczona, jednak nagroda jest współdzielona pomiędzy osoby prezentujące utwór.

3. Zgłoszenia należy wysłać w terminie do 15 czerwca 2024 r na adres email: piotr@teatrnowy.com.pl. Zgłoszeniem jest aktywny link do strony z umieszczonym plikiem audio lub audio-video do piosenki (preferowany dowolny serwis streamingowy). W zgłoszeniu konieczne jest opisanie utworu (tytuł, autor tekstu poetyckiego, kompozytor) oraz podanie imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą reprezetowanej uczelni i wydziału. Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko utwory o tematyce miłosnej polskich poetów.

. 4. Uczestnicy wykonują utwór do nagranego podkładu muzycznego lub w towarzystwie akompaniatora.

5. Prezentacja jednego uczestnika nie powinna trwać dłużej niż 5 minut.

6. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi uczestnikami konkursu.

7. Wybranych uczestników zaprosimy do przedstawienia utworu publicznie podczas konkursu, która odbędzie się 29 czerwca 2024 r. o godz. 21:00 na Scenie Berlin, przy ulicy ul. Skawińskiej 2 w Krakowie.

8. Wybranym uczestnikom przysługuje jedna próba w dniu konkursu tj. 29 czerwca 2024 r. Akompaniatora uczestnik konkursu organizuje we własnym zakresie.

9. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie oraz możliwość skorzystania z instrumentu klawiszowego.

10. Spośród uczestników konkursu w dniu 29 czerwca nagrodzone zostaną osoby wybrane przez publiczność oraz komisję. Skład komisji zostanie podany w późniejszym terminie.

11. Dajemy sobie prawo wyboru większej ilości uczestników i tym samym zakwalifikowania do jubileuszowego koncertu.

Komentarze
Udostepnij