Zapowiedzi

Kurs wiodący 2021/2022 Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań we Wrocławiu

Tu zaszła zmiana w scenach… Polska scenografia teatralna XX wieku

Kurs wiodący 2021/2022 Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań

Idea

Kurs wiodący Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań (OUP) w sezonie 2021/2022 poświęcony jest scenografii – jednej z najdynamiczniej i najciekawiej rozwijających się w Polsce sztuk teatralnych, w ewolucji której odbijają się także zmiany zachodzące w rozumieniu miejsca człowieka w świecie, w kulturze, życiu społecznym. W cyklu wykładów i warsztatów zaprezentowane zostaną i przeanalizowane wybrane dokonania polskich artystów teatru, którzy pracując w dziedzinie scenografii, poszerzali jej rozumienie i sposoby praktykowania, odchodząc od „dekoracji” ku sztuce kształtowania przestrzeni i jej dramaturgii. Poprzez namysł nad tymi dokonaniami będziemy dążyć do refleksji nad scenografią jako pojęciem i praktyką, do przemyślenia zmian, jakie zaszły w sposobach kształtowania przestrzeni (nie tylko teatralnej), a przez to też do odsłonięcia ewolucji w postrzeganiu miejsca człowieka w otaczających go mikro- i makroświecie.

Punktem wyjścia dla cyklu jest realizowany w latach 2017–2020 projekt badawczy „Zmiana ustawienia. Polska scenografia teatralna i społeczna XX i XXI wieku”, którego zwieńczenie stanowi trzytomowa publikacja pod tym samym tytułem, opublikowana w roku 2020 pod redakcją Doroty Buchwald i Dariusza Kosińskiego. Jej trzeci tom wypełnia w większości reinscenizacja wystawy „Zmiana ustawienia”, która odbyła się na przełomie 2019–2020 roku w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, a której kuratorem był Robert Rumas. To właśnie trio badawczo-artystyczne będzie sprawowało opiekę programową nad całością kursu.
Opieka programowa: Dariusz Kosiński, Dorota Buchwald, Robert Rumas
Współpraca: Monika Blige
Kontakt: oup@grotowski-institute.pl

Program

pt. 24/09/2021 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Po „Zmianie ustawienia”

Spotkanie z Dorotą Buchwald, Dariuszem Kosińskim i Robertem Rumasem, ze współudziałem Tomasza Brzezińskiego Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 25/09/2021  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Spotkanie z grupą roboczą OUP oraz wizyta w Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, plac Wolności 7a, Wrocław pt. 08/10/2021 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Rekwizyty Wyspiańskiego – scenografia ruchomych znaczeń

Wykład dr hab. Doroty Jarząbek-Wasyl w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 09/10/2021  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Bolesław Śmiały” Wyspiańskiego

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone możliwościom rekonstrukcji prapremierowej inscenizacji „Bolesława Śmiałego” z 7 maja 1903 roku Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt. 19/11/2021 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Cela Konrada w teatralnych odsłonach

Wykład dr. hab. Zbigniewa Majchrowskiego w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 20/11/2021  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Dziady” Schillera i Pronaszki

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone dokumentacji i rekonstrukcji inscenizacji Dziadów Leona Schillera i Andrzeja Pronaszki w kolejnych wariantach zrealizowanych kolejno we Lwowie, Wilnie, Warszawie i Sofii w latach 1932–1934 Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt. 17/12/2021 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Reduta w plenerze – „Książę Niezłomny” w inscenizacji Osterwy i Galla

Wykład dr hab. Wandy Świątkowskiej w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 18/12/2021  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Książę Niezłomny” Osterwy i Galla

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone inscenizacji „Księcia Niezłomnego” Calderona/Słowackiego w plenerowej inscenizacji Juliusza Osterwy i Iwo Galla (prem. 22 maja 1926) Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt. 14/01/2022 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Przy stole. Architektura doświadczenia i świadectwa w inscenizacji „Tragicznych dziejów doktora Fausta” według Christophera Marlowe’a w Teatrze Laboratorium 13 Rzędów

Spotkanie z prof. Jerzym Gurawskim, prowadzenie Dariusz Kosiński w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 15/01/2022  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Tragiczne dzieje doktora Fausta” Grotowskiego i Gurawskiego

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone możliwościom rekonstrukcji przestrzeni „Tragicznych dziejów doktora Fausta” Teatru 13 Rzędów w inscenizacji Jerzego Grotowskiego i Jerzego Gurawskiego (prem. 23 kwietnia 1963) Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt. 18/02/2022 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Witkacy w teatrze międzywojennym

Wykład prof. Janusza Deglera w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 19/02/2022  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Mątwa” Teatru „Cricot” i Wicińskiego

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone „Mątwie” w krakowskim Teatrze „Cricot” (prem. 7 grudnia 1933), do której scenografię i kostiumy zaprojektował Henryk Wiciński Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt. 18/03/2022 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Scenografia teatru Adama Hanuszkiewicza

Wykład prof. Magdaleny Raszewskiej w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 19/03/2022  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Balladyna” Hanuszkiewicza i Jarnuszkiewicza

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone scenografii „Balladyny” Juliusza Słowackiego w reżyserii Adama Hanuszkiewicza i scenografii Marcina Jarnuszkiewicza w Teatrze Narodowym w Warszawie (prem. 8 lutego 1974) Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt. 08/04/2022 17:00

Jak ubrać mima? O scenografii w spektaklach pantomimicznych Henryka Tomaszewskiego

Wykład Małgorzaty Bruder w ramach OUP Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, plac Wolności 7a, Wrocław sob. 09/04/2022  

„Rycerze Króla Artura” Tomaszewskiego i de Ines

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone scenografii „Rycerzy Króla Artura” w reżyserii Henryka Tomaszewskiego i scenografii Zofii de Ines we Wrocławskim Teatrze Pantomimy (prem. 26 października 1981) Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego, plac Wolności 7a, Wrocław pt. 13/05/2022 17:00

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Jerzy Grzegorzewski: Stare dekoracje realne i wirtualne

Wykład Małgorzaty Dziewulskiej w ramach OUP Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze sob. 14/05/2022  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

„Śmierć w starych dekoracjach” Grzegorzewskiego

Warsztaty Roberta Rumasa z grupą roboczą poświęcone próbom rekonstrukcji inscenizacji „Śmierci w starych dekoracjach” Tadeusza Różewicza stworzonej przez Jerzego Grzegorzewskiego na scenie Teatru Polskiego we Wrocławiu (prem. 19 maja 1978) Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze pt.–sob. 10–11/06/2022  

Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Konferencja naukowa z wystąpieniami członków grupy roboczej Instytut Grotowskiego, Czytelnia im. Ludwika Flaszena, Przejście Żelaźnicze

Na comiesięczne zjazdy składać się będą: piątkowe wykłady otwarte oraz sobotnie warsztaty przeznaczone dla grupy roboczej. Kurs zakończy konferencja przygotowana przez uczestników grupy roboczej. Wybrane wystąpienia opublikowane zostaną w wydawanym przez Instytut internetowym czasopiśmie „Performer”.

Grafika: Barbara Kaczmarek, wykorzystano szkic Jerzego Gurawskiego do „Tragicznych dziejów doktora Fausta” w Teatrze Laboratorium 13 Rzędów.

Komentarze
Udostepnij