Zapowiedzi

Laureaci 38. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora

Kapituła Nagrody im. Antoniego Słocińskiego przyznawana za wierność przesłaniu autora,
zgodnie z wolą zawartą w testamencie, w wysokości 3000 zł w składzie: Wiesław Gieras, Tomasz Miłkowski, Zbigniew Lisowski podczas 38. Toruńskich Spotkań Teatrów Jednego Aktora
wyróżnia Wiesława Komasę.

Kapituła Akredytowanych Dziennikarzy – Katarzyna Flader-Rzeszowska, Aram Stern, Hanna Wittstock, Grzegorz Giedrys – postanowiła przyznać nagrodę w wysokości 2000 zł dla najlepszego przedstawienia:
Robertowi Talarczykowi za spektakl Byk za to, że o rzeczach ważnych jednak nie milczy. Za stworzenie wiarygodnego portretu współczesnego Ślązaka, targanego wątpliwościami natury tożsamościowej i światopoglądowej, a jednocześnie głęboko samotnego.

Kapituła ZASP-Oddział ZASP Bydgosko-Toruński – Emilia Betlejewska, Anita Nowak, Teresa Stępień-Nowicka – postanowiła przyznać nagrodę za kreację aktorską w postaci statuetki autorstwa Dariusza Przewięźlikowskiego i nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł sfinansowaną ze środków SKS ZASP:
Mateuszowi Nowakowi za spektakl Od przodu i od tyłu.

fot. Przemysław Jendroska

Komentarze
Udostepnij