Zapowiedzi

Łódzki Teatr Szwalnia kolejny raz otrzymał dofinansowanie od miasta Łodzi na realizację projektu artystyczno-edukacyjnego Szwalnia 20/23

Szwalnia 20/23 – nieodpłatne dla odbiorców zadanie realizowane w 2023 roku przez Stowarzyszenie Targowa 62 w formie 20 działań i wydarzeń tworzonych przez 23 artystów związanych z Łodzią. Szwalnia 20/23 to akcja artystyczna wykorzystująca najważniejsze, dotychczasowe projekty Teatru Szwalnia w celu poszukiwania nowych form pracy w obszarze edukacji kulturowej, animacji kulturalno-społecznej oraz wsparcia lokalnych artystów w inicjowaniu ich autorskich działań twórczych. Zadanie ma charakter długoterminowy i tworzone będzie na przestrzeni wielu miesięcy w formie produkcji i prezentacji teatralnych, realizacji koncertów muzycznych, warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży i młodych osób mierzących się z problemami uzależnień.

Akcja Szwalnia 20/23 kontynuuje ideę tworzenia w Łodzi multidyscyplinarnego działania w przyjaznym dla odbiorców miejscu, nastawionego na budowanie nowych i zacieśnianie już istniejących relacji Teatru Szwalnia z partnerami i odbiorcami wydarzeń artystycznych i artedukacyjnych. W tym zakresie zadanie wpisuje się w działania zwiększające poziom partycypacji w kulturze mieszkańców Łodzi poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych i poprawę ich atrakcyjności oraz dostępności. Celem akcji Szwalnia 20/23 jest m.in. wspieranie łódzkich artystów, a także wykorzystanie ich potencjału w pracy przeciw wykluczeniu, z myślą o niwelowaniu deficytów w obszarze kompetencji kulturowych i społecznych, realna aktywizacja i integracja społeczna mieszkańców Łodzi, w tym osób zagrożonych problemami uzależnień. Nowe formy pracy przewidziane w programie zadania to m.in. realizacja spektaklu dla osób niesłyszących opartego wyłącznie na przekazie w języku migowym, spotkania muzyczno-teatralne dla najmłodszych dzieci w wieku 4-6 lat, długofalowy warsztat arteterapeutyczny dla grupy wychowanków Ośrodka Leczenia Terapii i Rehabilitacji Uzależnień w Łodzi, prowadzonego przez Stowarzyszenie Monar. Ważnym aspektem planowanych działań jest nawiązanie do obchodzonego w 2023 roku jubileuszu 600-lecia Łodzi. Realizowane w ramach zadania produkcje teatralne, prezentacje i warsztaty ukierunkowane będą na pogłębianie aktywności i świadomości lokalnej poprzez próbę przyjrzenia się specyfice społeczno-kulturowej naszego miasta. Do realizacji zadań programowych zaproszeni zostaną twórcy i edukatorzy związani z Łodzią bliską relacją zawodową i życiową, co stwarza możliwość uchwycenia i twórczego ujawnienia ducha miejsca naszego Miasta.

Komentarze
Udostepnij