Zapowiedzi

Miasto, którego nie było w Niebieskim Namiocie KEJOS na wrocławskich Opatowicach

“Miasto, którego nie było” – 24 i 25 września o 19:30 w Niebieskim Namiocie KEJOS na wrocławskich Opatowicach.

KEJ-OS-THE-AT-ER

Teatr pod nazwą Kolektyw KEJOS działa niezależnie w ramach Stowarzyszenia KEJ-OS-THE-AT-ER, które od 2004 r pracuje na rzecz popularyzacji idei Nowego Cyrku jako formy sztuki.

Kolektyw KEJOS to przede wszystkim grupa artystów, która w swej pracy skupia się nad wykorzystaniem technik cyrkowych jako środka wyrazu równorzędnego z innymi formami performatywnymi takimi jak teatr, taniec, muzyka czy multimedia. Spektakle grupy łączą w sobie różnorodne dziedziny sztuki uporządkowane, podobnie jak w teatrze, według pewnego scenariusza, tematu i historii. W odróżnieniu od tradycyjnego cyrku pokazy kolektywu stanowią nie tylko serię sztuczek, lecz spójną artystyczną wypowiedź.

KEJOS zajmuje się działalnością:
– artystyczną: produkcja spektakli, współorganizowanie festiwali i innych wydarzeń kulturalnych;
– edukacyjną: praca z dziećmi i młodzieżą i dorosłymi – warsztaty artystyczne: „cyrk dla aktorów, teatr dla cyrkowców”;
– naukową: organizacja konferencji o cyrku jako formie sztuki oraz dokumentacja osiągnięć współczesnego cyrku w Polsce.  

Członkowie Kejos aktywnie uczestniczą we współtworzeniu festiwalu Carnaval Sztukmistrzów, OFCA, Cyrkopole i innych wydarzeń w Polsce i zagranicą. Od 2016 roku KEJOS wraz z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu współtworzy Centrum Nowego Cyrku – miejsce popularyzacji idei, rozwoju i praktykowania Nowego Cyrku.

Miasto, którego nie było

Spektakl wyprodukowany został z okazji Jubileuszu 700 – lecia Miasta Lublina przez festiwal Carnaval Sztukmistrzów i Stowarzyszenie KE-JOS-THE-AT-ER z Wrocławia przy współpracy z Centrum Biblioteczno Kulturalnym FAMA we Wrocławiu oraz Festiwalem OFCA w Oleśnicy.

Miasto, którego nie było to spektakl teatralno-cyrkowy. Łączy w sobie techniki sztuki cyrkowej, takie jak akrobatyka, akrobatyka powietrzna, Cyr wheel i żonglerka, z elementami teatru tańca, teatru ruchu i teatru plastycznego. Połączenie to jest możliwe dzięki wyjątkowemu na polską skalę zespołowi złożonemu z doświadczonych ludzi teatru oraz artystów związanych z tańcem, muzyką i nurtem Nowego Cyrku.

Inspiracją do powstania scenariusza była przedwojenna historia Lublina, legendy, mity, opowiadania oraz twórczość artystów związanych z miastem, takich jak Franciszka Arnsztajnowa, I.B Singer, Edward Hartwig.

Przedstawieniu towarzyszy grana na żywo muzyka, inspirowana folklorem polskim, żydowskim, ukraińskim i cygańskim, a także polskimi szlagierami dwudziestolecia międzywojennego.

Spektakl opowiada o mieście częściowo wyobrażonym. Przestrzeni spotkań ludzi odmiennych i nie do końca poznanych. Miejscu nieustannego krzyżowania się kultur, postaw, sposobów na życie. Prowadzi to z jednej strony do nieuchronnych nieporozumień i konfliktów, a z drugiej – do tworzenia życiodajnej energii, która buduje przestrzeń społeczno-kulturową miasta. Poprzez przywołanie zarówno fikcyjnych, jak i prawdziwych historii, stworzony został wielowymiarowy, oniryczny świat, którego być może nigdy nie było, z pewnością już nie ma, ale w jakiś sposób przeczuwamy jego potencjalną obecność.

Komentarze
Udostepnij