Zapowiedzi

„Migotanie” Anny Nowickiej w szczecińskim Teatrze Kana

7 listopada o godz. 17:00 Teatr Kana zaprasza na streaming live spektaklu „Migotanie” jednej z najwybitniejszych twórczyń w dziedzinie tańca, performansu i choreografii – Anny Nowickiej. Transmisja live jest realizowana w ramach projektu: „TRANS-MISJA”.

Oś przedstawienia „Migotanie” stanowi namysł nad śniącym oraz tańczącym ciałem. Temat snów zajmuje Nowicką od wielu lat, zarówno na polu choreografii i tańca, jak również psychologii i socjologii. W 2020 roku był on również tematem warsztatów prowadzonych przez Annę Nowicką w Teatrze Kana, w ramach projektu „Okno. Zbliżenia”. 

TRANS-MISJA to pilotażowy program współpracy kulturalnej online pomiędzy Ośrodkiem

Teatralnym Kana i Schloss Broellin e.V. Oba ośrodki wybierają i realizują wydarzenia artystyczne (w formule live i/lub online) dedykowane polskim i niemieckim mieszkańcom Euroregionu. Dzieląc się różnymi obszarami swojej działalności zapraszają twórców, widzów i odbiorców do nowego rodzaju sąsiedzkiej bliskości – bez względu na dzielącą ich odległość. Spektakl odbędzie się w Teatrze Kana z jednoczesną transmisją na żywo.

Wejściówki dostępne są pod adresem paula@kana.art.pl

Streaming dostępny będzie na stronie www.kana.art.pl

„Migotanie”

W swoich pracach Anna Nowicka skupia się na choreografii wyobraźni oraz relacji pomiędzy śniącym a tańczącym ciałem. Podobnie jak sny, jej prace taneczne prowadzą widzów przez różnorodne poetyckie i filmowe krajobrazy, odsłaniając nieprzewidywalne topografie, odrębne estetyki i logiki. W „Migotaniu” do współpracy zaprosiła artystkę dźwięku Jasmine Guffond oraz projektantów światła Aleksandra Prowalińskiego i Naię Burucoa. Wspólnie podjęli próbę zebrania rozrzuconych fragmentów snów, nadziei i pragnień i utkali z nich porywającą, płynącą, fantastyczną podróż. „Migotanie” wiruje i zawraca, tupie i węszy tropiąc własne ślady, wywołuje obrazy, porusza ciało i rozpływa się. W wibrującym świetle odwraca to, co musi zostać zrzucone. To taniec-szept, który wypowiada słowa zmiany.

Praca Anny Nowickiej

Z muzyką i dźwiękiem skomponowanym i wykonywanym na żywo przez Jasmine Guffond

Światła: Aleksandr Prowaliński / Naia Burucoa

Głos doradczy: Peter Pleyer

Konsultacje kostiumowe: Martin Sieweke

Spektakl zrealizowany w koprodukcji z DOCK ART finansowany przez Wydział Kultury i Europy landu Berlin.

Specjalne podziękowania dla Mateusza Szymanówki, Lulu Obermeyer, Joanny Leśnierowskiej, Nele Warthemann, Christopha Winklera i Matthiasa Riegera.

Transmisja live jest realizowana w ramach projektu: „TRANS-MISJA” (Nr. FMP-0438-20-C)

Projekt „TRANS-MISJA” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt TRANS-MISJA 

7 listopada 2021 godz. 17.00

Teatr Kana/streaming live

„Migotanie”

Anna Nowicka

wstęp wolny (obowiązują bezpłatne wejściówki) 

Komentarze
Udostepnij