Zapowiedzi

NABÓR TEKSTÓW DO AURORY. NAGRODY DRAMATURGICZNEJ MIASTA BYDGOSZCZY OTWARTY

Teatr Polski w Bydgoszczy otwiera nabór tekstów do międzynarodowego konkursu dla dramatopisarzy i dramatopisarek. AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy organizowana jest już po raz czwarty w ramach bydgoskiego Festiwalu Prapremier. Sztuki konkursowe do tegorocznej edycji można przesyłać do 15. kwietnia b.r. W pierwszym etapie jury wybierze pięć finałowych tekstów, których szkice sceniczne zostaną zaprezentowane podczas drugiego tygodnia Festiwalu Prapremier 2024, który planowany jest między 17 a 23 listopada.

AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy przyznawana jest za wybitny dramat współczesny. Konkurs kierowany jest do dramatopisarzy i dramatopisarek z krajów Centralnej i Wschodniej Europy, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej. Jak czytamy w opisie ideowym Nagrody, „Kraje AURORY łączy przede wszystkim wspólne doświadczenie historyczne, ale też ekonomiczne i emancypacyjne. Wspólnota przemian ustrojowych i społecznych daje szansę na wypracowanie nowych języków, narracji i estetyk, które w sposób różnorodny i pełny mogą stać się ważnym głosem w budowaniu tożsamości regionu.”

Regulamin konkurs dopuszcza udział  autorów i autorek z Polski, Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Czech, Estonii, Finlandii, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Kosowa, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdawii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Słowenii, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy, Uzbekistanu i Węgier. W związku z trwającą wojną, organizatorzy utrzymują formalne wykluczenie z konkursu autorów i autorek reprezentujących Rosję. Utwory można przesyłać w jednym z czterech języków: angielskim, polskim, rosyjskim lub ukraińskim.

„Od trzech lat AURORA daje nam unikatowy wgląd w krajobraz naszego regionu, w procesy i zmiany zachodzące na polu społecznym, politycznym i kulturowym. W 2021 roku, wytyczając kierunki dla tej Nagrody, jeszcze nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak przerażająco trafny będzie ten fokus. Rozpoczęcie pełnoskalowej inwazji rosyjskiej na Ukrainę w lutym 2022 roku, ujawniło i podważyło wielowiekowe relacje, w których Rosja znajduje się nieustannie w pozycji centrum. W krajach AURORY mamy obecnie do czynienia z wielopłaszczyznowymi procesami dekolonizacji, ze zmianami sposobów postrzegania i różnymi etapami poszukiwania, czy ugruntowywania współczesnych tożsamości. W tej rzeczywistości AURORA staje się nie tylko Konkursem, który obserwuje nowe trendy teatralne i promuje nową dramaturgię, ale przede wszystkim swoistym repozytorium tekstów kultury, dokumentującym procesy zachodzące we współczesnym świecie.” – mówi Julia Holewińska, zastępczyni dyrektora ds. programowych Teatru Polskiego w Bydgoszczy.

AURORA. Nagroda Dramaturgiczna Miasta Bydgoszczy ma na celu wspieranie twórczości, poszukiwanie nowego języka teatralnego i wyłonienie najciekawszych tekstów, które podejmują̨ tematy istotne dla współczesności, zmuszają̨ do refleksji, pogłębiają̨ wiedzę o świecie innych kultur. W pierwszym etapie Jury w składzie: Davit Gabunia, Julia Holewińska i Agnieszka Lubomira Piotrowska, wybierze pięć tekstów finałowych, które zostaną zaprezentowane w formie szkiców scenicznych podczas najbliższego Festiwalu Prapremier planowanego w dniach 17 – 23 listopada. W finale Kapituła Nagrody wybierze zwycięski tekst i przyzna AURORĘ. Nagrodę Dramaturgiczną Miasta Bydgoszczy w wysokości 50 tys. zł.

W poprzednich edycjach konkursu nagroda AURORA trafiła do białoruskiego autora i reżysera Mikity Ilyinchyka („Dark Room”, 2021), do rumuńskiej dramatopisarki Elise Wilk („Zniknięcia”, 2022) oraz do dramatopisarza z Serbii Danilo Brakočevicia („Odporność szkła hartowanego”, 2023).

Nabór tekstów do czwartej edycji AURORY trwa do 15. kwietnia. Regulamin konkursu, formularz zgłoszeniowy oraz informacje o Konkursie dostępne są na stronie www.auroraaward.pl .

Komentarze
Udostepnij