Zapowiedzi

Nagroda im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej”

Rozpoczynamy nabór wniosków do 49. edycji Konkursu Nagrody im. Oskara Kolberga – najważniejszego wyróżnienia dla twórców ludowych.

Nagroda im. Oskara Kolberga to prestiżowe i najstarsze wyróżnienie w dziedzinie kultury tradycyjnej w Polsce przyznawane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zgłoszenia kandydatur do 49. edycji nagrody można nadsyłać do 30 kwietnia.

Patronem nagrody ustanowionej w 1974 roku jest Oskar Kolberg – polski etnograf, folklorysta i kompozytor. Co roku nagroda trafia do artystów tworzących w dziedzinach ludowych sztuk plastycznych i rękodzieła, literatury, śpiewu, muzyki instrumentalnej i tańca oraz organizatorów przedsięwzięć artystycznych upowszechniających folklor i sztukę ludową, animatorów, naukowców, badaczy, dokumentalistów, którzy – wzorem patrona nagrody – gromadzą i przekazują przyszłym pokoleniom wiedzę o kulturze ludowej.

Wyróżnienie przyznawane jest w siedmiu kategoriach:

• twórcom z dziedziny: sztuki i rękodzieła ludowego, muzyki, tańca, śpiewu oraz budowy instrumentów ludowych,

• mistrzom tradycji

• pisarzom i poetom ludowym,

• kapelom ludowym,

• zespołom folklorystycznym,

• badaczom, naukowcom, regionalistom, działaczom społeczno-kulturalnym, popularyzatorom,

• nagroda honorowa dla instytucji i organizacji działających na rzecz kultury ludowej.

Wyróżnienia honorowe otrzymują instytucje i organizacje szczególnie zasłużone dla rozwoju oraz popularyzacji polskiej sztuki ludowej i folkloru.

Zgłoszenia kandydatur mogą nadsyłać instytucje kultury i nauki (w tym uczelnie wyższe i instytuty PAN), organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe działające w sferze kultury.

Dokumenty należy przesyłać do 30 kwietnia 2024 roku (decyduje data stempla pocztowego) pocztą tradycyjną na adres:

Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze
al. Jana Pawła II 11
26-400 Przysucha

Regulamin oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatur w tegorocznej edycji Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej” znajdują się na stronie www.nagrodakolberg.pl.

Więcej informacji o nagrodzie – jej patronie, misji, historii, organizatorach, towarzyszących wydarzeniach, dotychczasowych laureatach, a także regulamin oraz dokumenty niezbędne do zgłoszenia kandydatur w tegorocznej edycji – można znaleźć na stronie internetowej: www.nagrodakolberg.pl.

Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a jego koordynacją zajmują się Narodowy Instytut Muzyki i Tańca we współpracy z Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu oraz jego oddziałem – Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze.

Osoby do kontaktu na temat nagrody:

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
Alina Święs – Kierownik Działu Projektów Muzycznych
alina.swies@nimit.pl 

Muzeum im. Oskara Kolberga
Agnieszka Zarychta-Wójcicka
agnieszka.zarychta-wojcicka@muzeum-radom.pl 

Komentarze
Udostepnij