Zapowiedzi

Najlepsze polskie sztuki współczesne: 13 spektakli w finale Konkursu

Komisja Artystyczna 28. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej wybrała 13 spektakli, które w finale powalczą o nagrodę główną Konkursu oraz nagrody indywidualne. Komisja wskazała również spektakle mogące ubiegać się o refundację kosztów produkcji. 

Komisja Artystyczna w składzie: Jacek Sieradzki (przewodniczący), Paweł Kluszczyński, Katarzyna Lemańska, Andrzej Lis, Wiktoria Tabak, Katarzyna Tokarska-Stangret i Agnieszka Wójtowicz przyjęła do 28. OKnWPSW 131 spektakli z 142 zgłoszonych. Z przyczyn leżących po stronie zgłoszeniodawców Komisja nie miała szansy zobaczyć 12 przedstawień, wobec czego ostatecznie ocenie Komisji podlegało 119 realizacji scenicznych polskiego dramatu współczesnego.

Do finału zakwalifikowano spektakle:

1. Alte Hajm / Stary dom Michaela Rubenfelda i Marcina Wierzchowskiego w reżyserii Marcina Wierzchowskiego z Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu

2. Beton Moniki Milewskiej w reżyserii Michała Derlatki z Miejskiego Teatru Miniatura w Gdańsku

3. Bezmatek Miry Marcinów w reżyserii Marcina Libera z Teatru Ludowego w Krakowie

4. Biruta i tajemnica rzeki Katarzyny Matwiejczuk w reżyserii Przemysława Jaszczaka z Teatru „Maska” w Rzeszowie

5. Ciemna woda Amanity Muskarii w reżyserii Iwo Vedrala z Nowego Teatru w Słupsku
6. Madagaskar Magdaleny Drab w reżyserii Gosi Dębskiej, koprodukcja Teatru Żydowskiego im. Estery Rachel i Idy Kamińskich – Centrum Kultury Jidysz w Warszawie i Fundacji Teatr Papahema w Częstochowie

7. Mrowisko: z życia dobrej służącej Jolanty Janiczak w reżyserii Wiktora Rubina z Teatru im. Aleksandra Fredry w Gnieźnie

8. Odlot Zenona Fajfera w reżyserii Anny Augustynowicz z Teatru Współczesnego w Szczecinie

9. POMIŁOŚĆ. Przeraźliwie kiczowate i banalne historie Artura Pałygi w reżyserii Agaty Kucińskiej z Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, Filia we Wrocławiu 

10. Słabi Magdaleny Drab w reżyserii Rafała Sabary z Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi 

11. Sztuka intonacji Tadeusza Słobodzianka w reżyserii Anny Wieczur z Teatru Dramatycznego m. st. Warszawy

12. Tutaj, czyli gdzie? Rzecz o (nie)pamięci Mikołaja Grynberga w adaptacji w reżyserii Doroty Abbe i Piotra Dąbrowskiego z Fundacji Na Marginesie w Poznaniu 

13. Wszyscy jesteśmy dziwni Karoliny Sulej w adaptacji Anny Mazurek w reżyserii Olgi Ciężkowskiej z Teatru Nowego im. Kazimierza Dejmka w Łodzi

Jury Konkursu obejrzy spektakle zakwalifikowane do finału między 10 maja a 20 czerwca 2022 (według regulaminu każdy spektakl finałowy powinien zostać zagrany w tym terminie trzykrotnie). Laureatów 28. OKnWPSW poznamy na początku lipca.

Poza finałową trzynastką Komisja Artystyczna wybrała 46 spektakli, które będą mogły ubiegać się o refundację kosztów produkcji (ich lista dostępna jest na stronie internetowej Instytutu).

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, Uczestnicy Konkursu, którym Komisja Artystyczna przyznała refundacje, są zobowiązani do przesłania wniosku o refundację, kosztorysu powykonawczego oraz sprawozdania dotyczącego eksploatacji zgłoszonego przedstawienia w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2022 roku. Niewywiązanie się z tego obowiązku będzie jednoznaczne z rezygnacją Uczestnika Konkursu z prawa do refundacji.

Wypłata refundacji uzależniona jest od decyzji Komisji Finansowej, która zatwierdza kosztorysy powykonawcze teatrów ubiegających się o refundację. Wysokość refundowanych kosztów będzie uzależniona od maksymalnych progów ustalonych przez Organizatora Konkursu w ramach zrównoważonej refundacji faktycznie poniesionych wydatków przygotowania premiery.

Ogólnopolski Konkurs na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej ma na celu nagradzanie najciekawszych poszukiwań repertuarowych w polskim teatrze, wspomaganie rodzimej dramaturgii w jej scenicznych realizacjach oraz popularyzację polskiego dramatu współczesnego. Konkurs jest organizowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komentarze
Udostepnij