Zapowiedzi

Nowa lokalizacja Studia Pantomimy Bartłomieja Ostapczuka w Warszawie

Warszawskie Centrum Pantomimy zaprasza do udziału w zajęciach Studia Teatru Pantomimy Bartłomieja Ostapczuka.

Spotkania o charakterze warsztatowym opierają się na współczesnej formie sztuki mimu i obejmują: sposoby myślenia o ciele i fizyczności w teatrze, pantomimę klasyczną, elementy różnych technik mimu, komedię/dramat ciała, kompozycję, zadania aktorskie, improwizację oraz teatr fizyczny z punktu widzenia współczesnego teatru pantomimy.

Na zajęcia w studio składają się ćwiczenia podzielone na różne kategorie, od podstawowej gramatyki ciała przez różne jej formy pojawiające się na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, aż po całkiem współczesną formę teatru pantomimy.

Umiejętne połączenie myśli, emocji i działania to bardzo ważny element aktorskiego rzemiosła. Poprzez zgłębianie poszczególnych ćwiczeń staramy się tego doświadczyć, poczuć i zrozumieć. Praca podczas zajęć polega między innymi na analizie ruchu, naszych stanów emocjonalnych oraz sposobu ich ukazywania.

Sztuka teatru pantomimy nie jest teatrem bez słów; jest to teatr funkcjonujący poza słowami, dając tym samym aktorowi ogromne możliwości wypowiedzi.

Szlachetność jest elementem wyróżniającym sztukę teatru pantomimy. Szlachetność ruchu, obserwacji, kontaktu, myślenia. Rzemiosło, które uczy więcej niż da się powiedzieć, w sposób, który już dawno wymyka się jednoznacznym opisom. Spotkania pozwalają zgłębić tajniki teatru pantomimy oraz doświadczyć sztuki, w której wypowiadamy się za pomocą ciała.

Osoby najbardziej zaangażowane w zajęcia Studia są zapraszane do udziału w projektach realizowanych przez Warszawskie Centrum Pantomimy. Mają również szansę znaleźć się w Teatrze działającym przy Warszawskim Centrum Pantomimy lub zostać zaproszone do udziału w międzynarodowych projektach teatralnych.

Spotkania odbywają się w każdy piątek w godzinach 19.00-21.00 w Ursynowskim Centrum Kultury „Alternatywy” przy ul. Indiry Gandhi 9, W-wa. (Metro Imielin).

Informacje, zapisy: studio@mimowie.pl / 793 019 736
www.centrumpantomimy.pl

Bartłomiej Ostapczuk

Aktor-mim, reżyser przedstawień teatru pantomimy, autor scenariuszy teatralnych, choreografii i ruchu scenicznego, a także nauczyciel pantomimy. Jest pomysłodawcą i założycielem Warszawskiego Centrum Pantomimy oraz Teatru Pantomimy Mimo. Pełni również funkcję dyrektora Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Mimu w Warszawie, gdzie odpowiada za kierunek artystyczny i organizację. Sztuki mimu uczył się w Polsce, USA i Hiszpanii, a jego dorobek został uhonorowany wieloma nagrodami krajowymi i międzynarodowymi. W 2023 roku został odznaczony medalem Gloria Artis za wybitne osiągnięcia i wkład w rozwój kultury polskiej.

Komentarze
Udostepnij