Zapowiedzi

O muzyce Pawła Hertza / nowość w PIW-ie

Paweł Hertz

O muzyce

wydanie pierwsze

Obraz zawierający tekst, w pomieszczeniu, komputer

Opis wygenerowany automatycznieV tomie serii pism serii poświęconej twórczości Pawła Hertza to zbiór tekstów o muzyce, która w życiu autora odgrywała podobną rolę jak literatura czy malarstwo, była – jak pisze sam Hertz – częścią większej całości, określanej ogólnie kulturą.

W zbiorze znajdują się szkice, teksty eseistyczne  i liryczne oraz fragmenty listów do Zygmunta Mycielskiego. Czytelnicy znajdą – między innymi – komentarze do Jabłoneczki Juliana Przybosia i Notatek o muzyce i muzykach Zygmunta Mycielskiego, rozważania nad librettem Halki Stanisława Moniuszki, poemat Nowy Lirnik Mazowiecki.

Tom  uzupełnia wnikliwe posłowie prof. Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej, która przygląda się esejom Pawła Hertza okiem muzykologa. Autorka komentarza przybliża również charakter wieloletniej przyjaźni Pawła Hertza i kompozytora Zygmunta Mycielskiego oraz jej wpływ na twórczość obu artystów.

Paweł Hertz (1918-2001) –  pisarz, poeta, tłumacz i wydawca, przez wiele lat nie tylko związany z Państwowym Instytutem Wydawniczym, ale i kształtującym wydawnictwo –  jednz z najważniejszych postaci polskiej kultury i humanistyki XX wieku. Autor przeszło dziesięciu tomów poetyckich i ponad piętnastu eseistycznych. Tłumaczył m.in. twórczość Lwa Tołstoja, Iwana Turgieniewa, Anatola France’a, Marcela Prousta, Jacoba Burckhardta, Hugo von Hofmannsthala; redakcyjnie opracowywał dzieła wybrane m.in. Aleksandra Puszkina, Fiodora Dostojewskiego, Zygmunta Kraińskiego i Juliusza Słowackiego.

Paweł Hertz
O MUZYCE
Państwowy Instytut Wydawniczy
Wydanie pierwsze, Warszawa 2023
Tytuł dostępny również jako e-book
Wydawca dziękuje za udostępnienie materiałów z Archiwum Pawła Hertza oraz wszelką pomoc i życzliwość Markowi Zagańczykowi.

Komentarze
Udostepnij