Zapowiedzi

Ogłoszono Operatorów  najnowszej Programu „Przestrzenie Sztuki -Taniec”

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłosił wyniki naboru na Operatorów w Programie „Przestrzenie Sztuki – Taniec Edycja 2024-2025”. Realizowany w trybie dwuletnim program ma 5 operatorów.

Rozstrzygnięty został konkurs na Operatorów programu Przestrzenie Sztuki  –  Taniec Edycja 2024-2025 realizowanego Narodowy Instytut Muzyki i Tańca z funduszy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Po raz pierwszy w historii Programu będzie on realizowany w trybie dwuletnim w latach 2024-2025.  Decyzja o kontynuacji i wydłużeniu realizacji Programu była wynikiem doświadczeń instytucji nim zarządzających oraz potrzeb zgłaszanych przez środowisko tańca, a także z chęci zwiększenia efektywności działań w ramach Programu.  Wnioski mogły składać samorządowe instytucje oraz organizacje pozarządowe, które dysponują odpowiednią infrastrukturą do tego, by zapewnić artystom nieposiadającym stałego miejsca do pracy twórczej, przestrzeń do prowadzenia działań artystycznych. 

W skład Komisji Konkursowej powołanej przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca weszli: 

 1. Magdalena Juźwik – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;  
 2. Sandra Lewandowska – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Sieci Producenckiej; 
 3. Joanna Stasina – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Forum Środowisk Sztuki Tańca; 
 4. dr Joanna Szymajda – ekspertka zewnętrzna, przedstawicielka Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca; 
 5. Krzysztof Szymański – ekspert zewnętrzny, przedstawiciel Związku Artystów Scen Polskich. 

Do Konkursu w ramach Programu Przestrzenie Sztuki – Taniec Edycja 20224-2025 zgłoszonych zostało 10 wniosków, spośród których jeden został wycofany na prośbę Wnioskodawcy.  Dwa wnioski, złożone przez: Teatr Lalka (Warszawa) oraz Teatr KTO (Kraków), zostały odrzucone z powodu błędów formalnych.  
Komisja Konkursowa przeanalizowała i oceniła 7 wniosków złożonych przez: 

 1. Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. Krystyny Bochenek; 
 2. Kielecki Teatr Tańca; 
 3. Centrum Kultury w Lublinie; 
 4. Wrocławski Teatr Pantomimy im. Henryka Tomaszewskiego; 
 5. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark; 
 6. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku; 
 7. Fundację Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury. 

   
Komisja  zarekomendowała do realizacji Wnioski złożone przez: 

 1. Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku
 2. Centrum Kultury w Lublinie
 3. Fundację Rozwoju Sztuki Tańca, Białostocki Teatr Lalek, Białostocki Ośrodek Kultury
 4. Kielecki Teatr Tańca
 5. Bytomski Teatr Tańca i Ruchu Rozbark

Każdy z Operatorów Przestrzeni Sztuki – Taniec otrzyma w latach 2024-2025 dofinansowanie w łącznej kwocie 950 000 złotych, a więc 475 000 złotych na każdy rok realizacji Programu. Operatorzy zobowiązani są do zapewnienia wkładu własnego (finansowego lub niefinansowego) na poziomie minimum 20% otrzymanych środków.   

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji Programu określa się od dnia ogłoszenia wyników naboru do 30 listopada 2024 roku (Zadanie 1) oraz od 1 stycznia do 30 listopada 2025 roku (Zadanie 2).   

O Programie Przestrzenie Sztuki  

Program Przestrzenie Sztuki opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym, i jest dedykowany artystom niezależnym działającym w obszarze szeroko pojętego tańca. Jego adresatami są przede wszystkim artyści nieposiadający stałego miejsca do pracy twórczej i prezentacji swoich dokonań. Program zapewnia przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach jest prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne.
W latach 2020-2023 w ramach tanecznych Przestrzeni Sztuki zrealizowano prawie 4 tysiące różnorodnych wydarzeń i działań, w których łącznie wzięło udział niemal 300 tysięcy uczestników.  

Program jest realizowany od 2020 roku. W tym czasie wzięło w nim udział kilkaset instytucji kultury, występujących w roli Operatorów Programu lub partnerów.
 

Istotne szczegóły i zmiany w edycji 2024-2025:  

 • zmiana trybu z rocznego na dwuletni,   
 • kwota środków przekazanych jednemu Operatorowi na realizację Programu w trybie dwuletnim wynosi 950 000 złotych (475 000 złotych na każdy rok),   
 • zwiększenie elastyczności w doborze realizowanych działań oraz w organizowaniu otwartych naborów przez Operatorów – co najmniej 10 otwartych naborów w każdym roku na działania określone w minimach programowych,   
 • możliwość przeprowadzenia naboru uzupełniającego, gdy m. in. w budżecie Programu po wyłonieniu Operatorów zostaną wolne środki,   
 • zwiększenie poziomu kosztów przeznaczonych na wynagrodzenia do wysokości
  min. 70% całego budżetu przyznanego Operatorowi,  
 • zwiększenie minimalnych stawek dla artystów.  

 Osoby odpowiedzialne za realizację Programu:  

dr hab. Aleksandra Dziurosz, prof. ucz. – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca  

Magdalena Zalipska – Kierownik Działu Edukacji i Popularyzacji Tańca  

Mariusz Żwierko – Starszy specjalista ds. Edukacji i Popularyzacji Tańca, Koordynator Programu 

tel.: +48 887 507 003, mail: przestrzeniesztuki@nimit.pl  

Komentarze
Udostepnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *