Zapowiedzi

Oświadczenie Komisji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywy Pracowniczej przy TR Warszawa w sprawie poparcia protestu aktorek i aktorów TR Warszawa

Szanowni Państwo!
Jako członkowie i członkinie Komisji Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywy Pracowniczej przy TR Warszawa niniejszym oświadczamy, że włączamy się w protest aktorów i aktorek naszego teatru zainicjowany 20 czerwca.

Komisja działająca przy TR Warszawa zrzesza 51 pracowników (spośród 84 osób zatrudnionych w teatrze) i ma na celu ochronę praw pracowniczych oraz udzielanie pomocy każdemu, kto w miejscu pracy spotyka się z ich łamaniem. Od kilku lat aktywnie działamy na rzecz poprawienia sytuacji w naszym teatrze, biorąc udział w licznych spotkaniach i mediacjach. Nie od dziś wiemy też, a ostatnie wydarzenia dobitnie to pokazują, że siła naszego teatru tkwi w ludziach – tworzymy go wspólnie, zajmując różne stanowiska: w zespole technicznym, artystycznym czy administracyjnym, i wszyscy w pełni popieramy działania zainicjowane przez zespół aktorski.

Dziękujemy, że odwaga naszego zespołu spotkała się z poważnym podejściem Organizatora i publicznie potwierdzono decyzję Prezydenta m.st. Warszawy Rafała Trzaskowskiego dotyczącą rozpisania konkursu na nowego dyrektora(-kę) naszego teatru – był to jeden z naszych postulatów, mający na celu zapewnienie nam podstawowego poczucia bezpieczeństwa. Jednocześnie liczymy na podjęcie przez Organizatora dalszych kroków, które nie tylko pociągną dyrekcję naszego teatru do odpowiedzialności za zaistniały kryzys, ale także
skłonią ją do wdrożenia skonkretyzowanego i realnego planu ochronnego na czas poprzedzający ogłoszenie konkursu, a następnie do sprawnego przekazania instytucji w nowe ręce po jego przeprowadzeniu.

Niniejszym chcielibyśmy publicznie wyrazić nasze przekonanie, że za zaistniały kryzys w pełni odpowiedzialni są: dyrektorka naczelna Natalia Dzieduszycka, dyrektor artystyczny Grzegorz Jarzyna oraz pełnomocnik do spraw programowych Roman Pawłowski. Naszym szczerym pragnieniem jest, aby dla obecnej dyrekcji i jej pełnomocników, adresatów naszych wieloletnich apeli, stało się również jasne: żądamy natychmiastowego zaprzestania działań destabilizujących funkcjonowanie naszego teatru. Jesteśmy zmęczeni unikaniem przez Was odpowiedzialności za sytuację, w której znalazł się TR.

Cztery lata temu, przedstawiciele i przedstawicielki OZZ IP TR Warszawa poparli kandydaturę Natalii Dzieduszyckiej i Grzegorza Jarzyny w konkursie na dyrektora(-kę) TR Warszawa. Dziś widzimy jak nieodwracalnie zdefraudowano nasz kredyt zaufania. Z aktualnych wypowiedzi dyrektorki Natalii Dzieduszyckiej oraz dyrektora ds. artystycznych Grzegorza Jarzyny po raz kolejny wyczytujemy komunikat, że liczy się dla nich wyłącznie piastowanie dyrekcyjnych stanowisk i unikanie odpowiedzialności zarządczej. Słyszymy i czytamy, jak próbują wprowadzić w błąd opinię publiczną i jak w ich wypowiedziach nie ma żadnego odniesienia nie tylko do troski o pracowników, ale także widzów TR (wywiad z M. Lizutem z dnia 22 czerwca br. w Radiu Tok Fm, artykuły w „Gazecie Wyborczej” z dnia 20 i 22 czerwca br. autorstwa A. Gruszczyńskiego). Tak jak dyrekcja przez ostatnie lata szczyciła się sukcesami teatru i w ślad za tym wnioskowała o przyznawanie sobie kolejnych nagród dyrektorskich, tak pracownice i pracownicy obserwowali postępujący, wielopłaszczyznowy rozkład publicznej instytucji w jej wykonaniu.

Obecnie, w akcie desperackiego argumentowania zasadności pełnienia swoich funkcji, dyrekcja próbuje bronić się koniecznością sprawnego przeprowadzenia procesu powstawania nowego budynku TR Warszawa – czołowej inwestycji Miasta Stołecznego Warszawy. Jednak to skupienie na budowie nowego miejsca przesłoniło chyba podstawowy fakt – budynkami nie tworzy się teatru. Teatr tworzą ludzie, teatr tworzy zespół. Budując nowy budynek, nie możemy pozwalać na zburzenie zespołu.

Od kwietnia 2021 r. ze strony dyrekcji nie pojawiła się żadna liderska wizja wyjścia z kryzysu organizacyjnego i artystycznego, żadna propozycja oparta na konkretnych, realistycznych założeniach i działaniach. Nie doszło też do żadnych konstruktywnych zmian po kolejnych spotkaniach mediacyjnych ani po wyrażeniu przez pracowników i pracownice wotum nieufności i zawieszeniu jakichkolwiek rozmów związku zawodowego z obecną dyrekcją. Jako pracownicy nie widzimy już szans na powrót do tych rozmów oraz na przywrócenie zaufania do obecnej dyrekcji. Chcemy powiedzieć otwarcie, kierując te słowa do Natalii Dzieduszyckiej, Grzegorza Jarzyny i Romana Pawłowskiego – oczekujemy Waszego podania się do dymisji.

Z poważaniem,
Komisja Zakładowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Inicjatywa Pracownicza działająca przy TR Warszawa

Komentarze
Udostepnij