Zapowiedzi

Otwarty nabór do projektu Laboratorium percepcji we wrocławskim Instytucie Grotowskiego

Instytut im. Jerzego Grotowskiego prowadzi nabór do Laboratorium percepcji – cyklu bezpłatnych warsztatów i wykładów mistrzowskich prowadzonych przez artystów o ugruntowanej, międzynarodowej pozycji w świecie sztuki. Są one skierowane do studentów uczelni artystycznych, zainteresowanych sztukami performatywnymi. Do udziału w Laboratorium percepcji można się zgłaszać jeszcze do 25 lutego.

Kursy mistrzowskie w ramach Laboratorium percepcji będą się odbywać w okresie od marca do lipca 2024 roku. Złożą się na nie cztery kilkudniowe sesje pracy. Zjazdy wypełnią warsztaty i autoprezentacje zaproszonych gości oraz wykłady specjalistów. Podsumowaniem projektu będzie możliwość publicznej prezentacji autorskich prac osób uczestniczących w projekcie.

Program poszczególnych zjazdów uzupełnią otwarte wykłady mistrzowskie oraz prezentacje. Projekt zostanie podsumowany katalogiem zawierającym materiały tekstowe i wizualne. Podczas ostatniego zjazdu odbędzie się otwarta prezentacja prac osób uczestniczących w projekcie, która jednak będzie dla nich w pełni dobrowolna.

Głównym celem Laboratorium percepcji jest pogłębianie świadomości procesów zmysłowych poprzez doświadczenia artystyczne skupione na kreacji multisensorycznych doznań z obszaru ciała, dźwięku oraz nowych technologii.

Instytut im. Jerzego Grotowskiego zapewnia koszty noclegu oraz obiadokolacji. Koszty podróży są po stronie osób uczestniczących w projekcie.

Warsztaty: dr hab. Arti Grabowski / Paula Garcia / Aleksandra Kotecka / Studio WACHOWICZ/FRET / Marcel·lí Antúnez Roca / Kamil Guenatri / Moon Ribas / Cassils

Wykłady otwarte: Sidey Myoo, prof. Ryszard Kluszczyński

Program składa się z 4 kursów mistrzowskich, w ramach których odbędą się:

  • 3-dniowe sesje warsztatowe – prowadzone każdorazowo przez 2 zaproszonych gości, dedykowane wyłącznie grupie roboczej, z podziałem (lub bez) na dwie grupy
  • wykłady mistrzowskie, wygłoszone przez zaproszone osoby artystyczne lub specjalistów danej dziedziny (Sidey Moo, Ryszard Kluszczyński)
  • otwarte prezentacje prac – performanse / inne formy artystyczne w wykonaniu zaproszonych gości


Organizator: Instytut im. Jerzego Grotowskiego


Współpraca: Wydział Intermediów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Więcej informacji na stronie Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.

Komentarze
Udostepnij