Zapowiedzi

„Pałac płonie” – książka Jana Grosfelda i Sławomira Jacka Żurka

Współczesność i problemy człowieka…

Jeżeli najważniejszym problemem współczesnego człowieka jest brak odpowiedzi na pytanie, po co żyje, to w niniejszej książce tę odpowiedź znajdzie. 

Nakładem Wydawnictwa Znak ukazała się właśnie książka Pałac płonie autorstwa dwóch wybitnych intelektualistów Jana Grosfelda i Sławomira Jacka Żurka.

Wiara jest przeciwieństwem pesymizmu, depresji, braku nadziei – mówi Jan Grosfeld w tym wyjątkowym wywiadzie-rzece, ale to więcej niż rozmowa.

To szczera i osobista opowieść o miłości, która kocha za darmo i rozpala nadzieję w sercu poszukującym prawdy. To też porywająca historia Polski z perspektywy nie tylko jej świadka, ale aktywnego uczestnika przemian XX w., który stał się czołową postacią pojednania polsko-żydowskiego.

Tematem książki jest konkretny człowiek – z imieniem i nazwiskiem, z datą i miejscem urodzenia, z rzeczywistą biografią. To on jest tytułowym »pałacem w płomieniach« – podpalany zawieruchą dziejów i nieodwołanie (wydawałoby się) ginący, a jednak ratowany, odbudowywany i wskrzeszany przez Boga, który – to najważniejszy refren tej książki – jest wierny! Przy czym jest to także człowiek z ogromnym poczuciem odpowiedzialności – nie tylko za siebie czy swoich bliskich, ale również za Kościół, za swoją Ojczyznę, za świat, w szczególności za kolejne pokolenia: za młodych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury

Ze wstępu kard. Grzegorza Rysia

Jan Grosfeld – ekonomista, politolog, profesor nauk społecznych  o specjalności antropologia polityczna, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Za wkład w dialog chrześcijańsko-żydowski otrzymał nagrodę im. ks. Stanisława Musiała (2020 r.) oraz nagrodę Menora Dialogu (2022 r.). Pochodzi z zasymilowanej rodziny żydowskiej, przyjął chrzest w 1981 r. Od 1985 r. uczestniczy w Drodze neokatechumenalnej.

Sławomir Jacek Żurek – literaturoznawca, profesor nauk humanistycznych, autor książek o literaturze polsko-żydowskiej, wielu artykułów naukowych z zakresu historii literatury współczesnej oraz esejów i artykułów popularnych. Członek Komitetu Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem, Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów oraz Rady Naukowej Laboratorium „Więzi”. Od 1983 r. uczestniczy w Drodze neokatechumenalne.

Komentarze
Udostepnij