Zapowiedzi

Po negocjacjach w lubelskim Teatrze Osterwy

Redbad Klynstra-Komarnicki – Dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie po negocjacjach dotyczących spraw płacowych z przedstawicielami Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Teatrze, Komisji Zakładowej Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze oraz przy udziale Krzysztofa Szustera – Prezesa Związków Artystów Scen Polskich i Jana Wojciecha Krzyszczaka – Przedstawiciela Oddziału ZASP w Lublinie,  podjął decyzję o ustaleniu kwoty wynagrodzenia zasadniczego dla aktorów i inspicjentów w kwocie 3 600 zł brutto niezależnie od ilości zagranych/obsłużonych spektakli, od daty 1 października 2023 r., a dla pracowników technicznych i administracyjnych przyznał podwyżkę „antywypłaszczeniową”.

Dyrektor ustanowił także cotygodniowe kolegia pracownicze, na których wspólnie w sposób uporządkowany, będą wypracowywane rozwiązania dotyczące organizacji pracy, spraw pracowniczych i bieżącej działalności.

Zespół Teatru im. J. Osterwy w Lublinie

Komentarze
Udostepnij