Zapowiedzi

Podczas Festiwalu Teatralnego w Awinionie po raz pierwszy przedstawiono tekst Deklaracji Opolskiej

Deklaracja Opolska, której powstanie zapowiadano w maju tego roku, w trakcie międzynarodowej konferencji i forum teatrów, których gospodarzem był nasz teatr, została opublikowana! Dokument określa wizję silnego i perspektywicznego sektora teatralnego.

Teatr im. Jana Kochanowskiego ma przyjemność ogłosić, ze opublikowana została Deklaracja Opolska – dokument jest wynikiem prac i dyskusji reprezentantów którzy w dniach 11-14 maja gościli w naszym teatrze na europejskim forum teatralnym odbywającym się pod auspicjami Komisji Europejskiej.

Deklaracja zachęca do bezpośredniego dialogu z europejskim teatrem oraz apeluje o podjęcie wyzwań związanych z dbaniem o zdrowie psychiczne społeczeństw państw europejskich, kryzysem klimatycznym i rozwojem sztucznej inteligencji.


>>> Przeczytaj Deklarację Opolską <<<


Deklaracja Opolska przedstawia wizję tego, w jaki sposób instytucje europejskie powinny wspierać stale rozwijający się sektor teatralny. Została oparta na trzech filarach, takich jak:

– Demokracja i współpraca międzynarodowa w oparciu o integrację społeczną;

– Zrównoważony rozwój, który obejmuje Zielony Ład UE, a także mobilność i swobodę artystyczną;

– Digitalizacja i poprawa warunki pracy w teatrach.

Publikacja Deklaracji jest również ważnym krokiem w trwającym procesie twórczym nad stałymi europejskimi ramami polityki teatralnej. Tym samym Teatr Kochanowskiego, znany ze swojej misji teatru wielu głosów…, staje się ważnym głosem współczesnego dostrzegania nowych perspektyw, jak i odpowiedzią na najważniejsze wyzwania. Cieszymy się, że jesteśmy ambasadorem europejskiego dialogu.

***

Dzięki Deklaracji Opolskiej europejska społeczność teatralna potwierdziła swoją spójność i wspólną, strategiczną wizję. Odgrywa ona ważną rolę we wspieraniu zrównoważonego, integracyjnego i przyszłościowego rozwoju, a także staje się wiodącym partnerem instytucji europejskich w osiąganiu tego celu. Komisja Europejska ma nadzieję, że gromadząc wszystkie segmenty tej szerokiej społeczności na Europejskim Forum Teatralnym 2023, pomoże umieścić teatr na europejskiej mapie politycznej.
Georg Häusler,
dyrektor ds. kultury, kreatywności i sportu w Komisji Europejskiej

Dla europejskiego teatru fundamentalne znaczenie ma bezpośredni dialog z Komisją Europejską, aby upewnić się, że nasze potrzeby zostaną wysłuchane i aby zabezpieczyć sektor na przyszłość w kontekście świata wielokryzysowego. Bardzo się cieszę, że proces dialogu, który rozpoczął się od internetowego Europejskiego Forum Teatralnego w 2020 r., był kontynuowany w tym roku i jestem podekscytowany perspektywą dalszego rozwijania tego dialogu dzięki Deklaracji Opolskiej i przyszłym spotkaniom w nadchodzących latach.
Serge Rangoni,
przewodniczący Europejskiej Konwencji Teatralnej (ETC),
dyrektor generalny i artystyczny Théâtre de Liège,
prelegent ETF 2023


Deklaracja Opolska jest ważnym krokiem w kierunku pełnego uwolnienia potencjału europejskiego teatru, wspierania jego rozwoju jako jednej z najbardziej innowacyjnych form sztuki na kontynencie i odniesienia dla dziedzictwa kulturowego. Zawiera ona drogę na przyszłość, zakotwiczoną w Europejskiej Inicjatywie Teatralnej – i jest świadectwem naszych wspólnych wysiłków na rzecz rozwoju bardziej sprawiedliwego, zróżnicowanego i zrównoważonego sektora.
Heidi Wiley,
dyrektorka wykonawcza ETC


Dla nas w Teatrze w Opolu, [Forum] jest dobrą okazją do pokazania, że mamy naprawdę otwarty teatr, otwarty na dialog, który w swego rodzaju symbiozie, porównuje teatr progresywny i klasyczny. Myślę, że to swego rodzaju okno na Europę.
Norbert Rakowski,
dyrektor Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu
gospodarz ETF2023


Myślę, że samo takie spotkanie, z całym sektorem wraz z reprezentantami wszystkich krajów europejskich, jest w rzeczywistości wzmocnieniem samym w sobie. Ponieważ jest dużo dialogu i wymiany doświadczeń. W tych czasach, w których żyjemy, [ważne jest], abyśmy mogli również dzielić się tymi doświadczeniami i próbować znaleźć sposoby na przyszłość.
Lotta Lekvall,
CEO Folkteatern Göteborg,
prelegentka ETF 2023,

***

Uwagi:
Dokument jest wynikiem Europejskiego Forum Teatralnego 2023 (ETF), zorganizowanego przez Komisję Europejską. Oparta na informacjach ze wszystkich sesji programu i jego uczestników, Deklaracja Opolska była koordynowana przez European Theatre Convention i została zatwierdzona przez sześciu sprawozdawców sesji rozmów kuluarowych ETF, którzy przedstawili zalecenia na sesji końcowej „W kierunku europejskiej polityki teatralnej”.
Więcej informacji o ETF 2023 i Deklaracji Opolskiej można znaleźć tutaj.

Deklaracja Opolska została zaprezentowana podczas publicznego wydarzenia na Festiwalu w Awinionie. Czytaj więcej

fot. Przemysław Jendroska

Komentarze
Udostepnij