Zapowiedzi

PolandDances / Producers! – pierwszy program dla środowiska producentów sztuk performatywnych w obszarze tańca

W odpowiedzi na potrzeby zgłaszane przez producentów sztuk performatywnych oraz na podstawie przeprowadzonych konsultacji środowiskowych, Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do Programu PolandDances / Producers! – Edycja I pilotażowa / 2024.

Planowany budżet PROGRAMU w Edycji I pilotażowej / 2024 wynosi 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto.

Wnioski należy składać wyłącznie elektronicznie drogą mailową zgodnie z § 5 Regulaminuw terminie do 30 lipca 2024 r. do godziny 12.00. Wnioski będą rozpatrywane przez Komisję ekspercką. Ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

Ogłoszenie wyników naboru zostanie opublikowane na stronie internetowej www.nimit.pl nie wcześniej niż 15 sierpnia 2024 r. O wynikach naboru Osoby Wnioskujące zostaną również poinformowane drogą mailową.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ PROGRAMU

Maria Opałka – Kierownik Działu Impresariatu Tańca.

Aleksandra Kowalczyk – Specjalista ds. Impresariatu Tańca tel.: +48 785 230 000 mail: Aleksandra.Kowalczyk@nimit.pl  – Koordynator Programu.

Celem programu jest:

 • budowanie kompetencji i prestiżu zawodowego producentów sztuk performatywnych związanych z tańcem;
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie kreacji i realizacji niezależnych projektów tanecznych;
 • rozwijanie umiejętności pozyskiwania funduszy oraz poszerzanie wiedzy z marketingu tańca;
 • wypracowanie modelu długofalowego wsparcia i rozwoju dla profesjonalistów z branży tanecznej;
 • diagnozowanie i badanie potrzeb środowiska tanecznego w zakresie działań producenckich;
 • współpraca i wymiana dobrych praktyk oraz integracja środowiska producenckiego w obszarze tańca.

W ramach Programu przyznanych zostanie pięć grantów w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) brutto.

W ramach grantu możliwe jest:

 • pokrycie kosztów kursów, szkoleń, warsztatów, rezydencji, wyjazdów sieciujących,
 • zaangażowanie mentora,
 • zrealizowanie projektu producenckiego,
 • przygotowanie strony internetowej,
 • przeprowadzenie dokumentacji zrealizowanych projektów lub opracowanie ich publikacji,
 • zbadanie, opisanie potrzeb środowiska tańca w zakresie działań producenckich,
 • podjęci działań na rzecz rozwoju grupy zawodowej producentów,
 • nawiązanie współpracy, podjęcie działań mentorskich lub wspierających na rzecz wybranej osoby artystycznej/grupy lub kolektywu ze strony www.polanddacnces.pl.

Czas realizacji Programu obejmuje okres od 1 września 2024 r. do 7 grudnia 2024 r.

Zakończeniem Programu będzie organizowane przez NIMiT w dniu 7 grudnia 2024 r. Sympozjum PolandDances / Producers!

Podczas Sympozjum uczestnicy Programu zaprezentują realizowane przez siebie Projekty, podzielą się zdobytą wiedzą i doświadczeniem oraz wezmą udział w warsztatach i szkoleniach związanych z obszarem kompetencji zawodowych. Szczegółowy program Sympozjum zostanie opublikowany na stronie NIMiT do dnia 30 września 2024 r.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie zapraszamy dniu 22 lipca 2024 w godzinach od 10.00-12.00 na spotkanie Q&A w formie on-linelink podczas którego postaramy się odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem i załączonymi dokumentami.

Komentarze
Udostepnij