Zapowiedzi

Porozumienie o Współpracy między lubelskim Teatrem im. Juliusza Osterwy a Polskim Teatrem „Studio” w Wilnie

W sobotę, 26 sierpnia 2023 r., Redbad Klynstra-Komarnicki, dyrektor Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie oraz Edward Kiejzik, dyrektor Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie oficjalnie podpisali porozumienia o współpracy artystycznej, kulturalnej i edukacyjnej podczas wyjątkowego wydarzenia „Sentymentalny spacer po ulicach Wilna” inaugurującego tę współpracę, zorganizowanego wspólnie z Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej oddział Muzeum Narodowego w Lublinie.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m. in.: Pani Agnieszka Komar-Morawska – Dyrektor Departamentu Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pan Jarosław Cymerman – Zastępca Dyrektora Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego, Pan Marek Majewski – Dyrektor Muzeum Ziemi Biłgorajskiej, Pani Bogna Bender-Motyka Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej, Pan dr Marcin Gapski – Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej Polskiej, a także członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej i Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków.

Komentarze
Udostepnij