Zapowiedzi

Program Rezydencyjny w Komunie Warszawa 2022 czeka na zgłoszenia

Nowe produkcje performatywne i rezydencje w Komunie Warszawa w roku 2022 skupiać się będą wokół hasła zaproponowanego przez kuratorkę przyszłorocznego cyklu, reżyserkę Annę Smolar: Tough Love / Twarda miłość.

Termin zgłoszeń upływa 10.01.2022 o północy.

Rezydencje są częścią całorocznego programu performatywnego realizowanego przez Komunę Warszawa. Polegają na kilkutygodniowej pracy twórczej w przestrzeni rezydencyjnej KW w okresie marzec – wrzesień 2022.

Prace podejmowane w ramach rezydencji powinny odnosić się do hasła przewodniego cyklu, a rezultaty tych działań zostaną zaprezentowane publicznie na zakończenie rezydencji oraz podczas minifestiwalu podsumowującego sezon.

Do nadsyłania zgłoszeń zaproszone są osoby działające w obszarze szeroko rozumianych sztuk performatywnych, które nie przekroczyły 30 roku życia w dniu ogłoszenia wyników konkursu (czyli urodzone po 15.02.1992).

REGULAMIN, KARTA ZGŁOSZENIOWA, INFORMACJE:

REZYDENCJE PERFORMATYWNE W KOMUNIE WARSZAWA TO:

· przestrzeń do pracy (maks. 6 tygodni)

· budżet produkcyjny w wysokości minimum 25 000 zł

· stypendium w wysokości 3800 zł

· wsparcie merytoryczne i opiekę kuratorską

· konsultacje merytoryczne z wybranymi artyst(k)ami – ekspert(k)ami

· publiczną prezentację rezultatu rezydencji – pracy performatywnej

czas trwania rezydencji to sześć tygodni w okresie kwiecień – wrzesień 2022.

TOUGH LOVE / TWARDA MIŁOŚĆ 2022

Co widzisz i co czujesz, kiedy wypowiadasz na głos słowa „twarda miłość”? Co to pierwsze skojarzenie mówi o Tobie, Twojej historii i pamięci? Czy potrafimy razem poszukać definicji twardej miłości? W jaką stronę nas popchnie ta definicja? Może w badaniu i dekonstruowaniu otaczającego świata przydadzą nam się dziwne hasła? Słownik oksfordzki definiuje twardą miłość jako „dbanie o dobro osoby, szczególnie osoby uzależnionej, dziecka lub przestępcy, poprzez narzucanie jej określonych ograniczeń lub wymaganie od niej wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny”. Zachęcamy do potraktowania tego idiomu ze swobodą, zgłębiając nieoczywiste obrazy i skojarzenia, traktując go być może jako narzędzie poznawcze w refleksji nad samą sztuką.

ANNA SMOLAR (UR. 1980)

Reżyserka zaliczana do grona najzdolniejszych twórczyń młodego pokolenia we współczesnym polskim teatrze. Absolwentka literaturoznawstwa na Uniwersytecie Paryskim-Sorbonne. Reżyserowała m.in. spektakle: PinokioHenrietta LacksErazm w Nowym Teatrze w Warszawie, Aktorów żydowskich w Teatrze Żydowskim, Dybuka w Teatrze Polskim w Bydgoszczy, Kopciuszka i Halkę w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, Koniec z Eddym w Teatrze Studio w Warszawie. Laureatka Paszportu „Polityki” 2016 w kategorii Teatr.

Program rezydencji w Komunie Warszawa jest częścią programu HUB KULTURY KW, współfinansowanego przez m.st. Warszawa. Jego celem jest wsparcie młodych i debiutujących twórczyń i twórców (do 30 roku życia) przez zapewnienie warunków do artystycznych poszukiwań – środków finansowych, miejsca w siedzibie Komuny Warszawa (Szkoła, ul. E.Plater 31), obsługi technicznej, opieki merytorycznej oraz gwarancję publicznej prezentacji prac stworzonych podczas rezydencji.

Rezydencje realizowane są w ramach programu Hub Kultury KW współfinansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

Komentarze
Udostepnij