Zapowiedzi

Projekt Międzynarodowych Rezydencji Twórczych tym razem w Chorwacji! / NIMiT

Narodowy Instytut Muzyki i Tańca ogłasza nabór wniosków do projektu międzynarodowych rezydencji twórczych „Dancing Together, Again!” realizowanego w ramach programu Kreatywna Europa. Tym razem artyści spotkają się w Chorwacji. Wnioski można składać do 30 kwietnia 2023 roku.

Główne założenia projektu to wymiana kulturowa, współdziałanie artystów, producentów i badaczy tańca z naciskiem na proces twórczy oraz integrację z lokalną społecznością. Obejmuje rezydencje organizowane w latach 2023-2024 w Gruzji, Chorwacji, Włoszech oraz Polsce. Rezydencja, do której startuje nabór, odbędzie się w Rijeka w Chorwacji w dniach 4-23 września 2023 roku, a jej współorganizatorem  jest TRAFIK Dance / Theatre Co. Jej tematem będzie zrównoważony rozwój widziany przez pryzmat tańca i sztuk performatywnych. Uczestnicy wypracują wspólną strategię ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Morza Adriatyckiego. Kuratorem rezydencji będzie Žak Valenta.


Kto może wziąć udział w „Dancing Together, Again!”?
Projekt skierowany jest do wszystkich osób zajmujących się tańcem, działających w jednej z 3 grup:
– artysta/artystka – choreografowie i tancerze,
– kurator/kuratorka – producenci, organizatorzy i prezenterzy, 
– badacz/badaczka – filozofowie, teoretycy, historycy, krytycy, dokumentaliści i kinetografowie.

Nie obowiązują żadne ograniczenia ze względu na wiek, pochodzenie kulturowe czy specjalne potrzeby. Organizatorzy zapewniają uczestniczkom i uczestnikom miejsce do pracy twórczej, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie, stypendium i pokrywają koszty transportu.

Osoby biorące udział w rezydencji zostaną wybrane w naborach organizowanych równolegle we wszystkich pozostałych krajach partnerskich: Gruzji, Chorwacji, Włoszech. Zgłoszenia powinny zawierać notę biograficzną, portfolio/CV i prezentację wideo.

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną do 30 kwietnia 2023 roku, wypełniając
aplikację za pośrednictwem formularza Microsoft Forms.

Do pobrania:  [regulamin]

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 31 maja 2023 roku. Wnioskodawcy zostaną poinformowani o pozytywnej decyzji drogą mailową, a wyniki zostaną opublikowane na stronie www.nimit.pl.

Organizatorami Rezydencji są:
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca, Arts Research Institute of Georgia w Tbilisi, Movimento Danza w Neapolu i TRAFIK Dance/Theatre Company w Rijeka.
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów
i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:
Karol Urbański – Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca
dr Aleksandra Kleinrok – Kierowniczka Działu Impresariatu Tańca, Departament Tańca

Komentarze
Udostepnij