Zapowiedzi

Przegląd performansu w Krakowie – program performatywny towarzyszący wystawie „Bereś”

Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora Cricoteka oraz Fundacja im. Marii Pinińskiej-Bereś i Jerzego Beresia mają przyjemność zaprosić Państwa na przegląd performansu towarzyszący wystawie Bereś. Przegląd odbywać się będzie od 4do 6 czerwca2024 roku, codziennie od godziny 18:00 w siedzibie Cricoteki przy ulicy Nadwiślańskiej 2-4 w Krakowie. 

Do nawiązania relacji z twórczością Jerzego Beresia oraz z wystawą w Cricotece zaproszono osoby performerskie, zarówno z pokolenia twórców bliskich artyście (którzy niejednokrotnie znali Beresia osobiście), jak z generacji, dla której jest on już tylko „postacią z historii sztuki”.

Zamysł przeglądu nawiązuje do odradzającej się tradycji licznych kiedyś letnich festiwali performansu, w których brał udział również Jerzy Bereś. Wśród zaproszonych performerów i performerek znajdują się: Janusz Bałdyga, BREASTMILK trio, Justyna Górowska, Miho Ivata, Martix Navrot, Filipka Rutkowska, Natalia Sara Skorupa, Wojciech Stefanik, Ana Szopa, Artur Tajber, Zbigniew Warpechowski i Ewa Zarzycka.

Unikatowa twórczość akcyjna Jerzego Beresia, dzięki spotkaniu twórców – zarówno ze sobą nawzajem, jak i z postacią artysty – stanie się polem do dialogizujących re-performansów, poszukiwania punktów stycznych i bliskości problemowych również w pozornie nieoczywistych dla Beresia obszarach, takich jak queer czy ekofeminizm. Tym samym program performatywny uczyni z wystawy w Cricotece przestrzeń żywą, badającą możliwości funkcjonowania współcześnie i opracowywania „archiwalnego performansu”. Bereś był przekonany, że akt twórczy ma miejsce jedynie w momencie jego odbywania się. Istniejące zapisy jego akcji mają więc przede wszystkim dokumentacyjny kształt, co czyni tę część twórczości artysty praktycznie niemożliwą do prezentacji. Ten dojmujący brak „ciała Beresia”, wypełnią w przestrzeni wystawy i jej bezpośrednim sąsiedztwie inni twórcy i twórczynie.

Daty i godziny poszczególnych działań zostaną ogłoszone wkrótce.

Komentarze
Udostepnij