Zapowiedzi

ROMEO I JULIA IS NOT DEAD po angielsku / ROMEO AND JULIET IS NOT DEAD in English w gdańskim Wybrzeżu

W niedzielę, 29 października o godzinie 19.00 spektakl ROMEO I JULIA IS NOT DEAD w reżyserii Michała Siegoczyńskiego zostanie zaprezentowany z napisami w języku angielskim.

Zapraszamy Państwa do zakupu biletów na stronie www.bilety.teatrwyb lub w kasach biletowych Teatru Wybrzeże.

O SPEKTAKLU

Kiedy jedyną alternatywą na uratowanie miłości jest zażycie trucizny, której działanie ma ustąpić po trzech dniach i dać kochankom zmartwychwstanie w wolnym od granic nowym, wspaniałym świecie, to czy brzmi to jak dobry plan? A może trafniejsze jest inne pytanie: może coś poszło nie tak? Wieczni kochankowie jeszcze raz wracają na scenę życia, by rzucić wyzwanie światu i między popkulturowymi kliszami próbują odnaleźć miejsce dla siebie oszukując przeznaczenie. Tylko czy wielki teatr świata pozwoli im na to? Czy może przerobi ich znowu w ikoniczny plakat Kochanków z Werony? Jedno pozostaje niezmienne – prośba Romea i Julii, żebyście raz jeszcze trzymali za nich kciuki, może z tą tylko różnicą, żebyście tym razem trzymali je nieco mocniej.

„Tworząc alternatywną historię kochanków z Werony, Michał Siegoczyński bezceremonialnie wrzuca ich w podły, zdeprawowany świat i pozbawia niewinności. Łączy w hasztag albo mit popkultury, sprawdzając, co z niego zostało. Fantastycznie grany przez zespół Teatru Wybrzeże ROMEO I JULIA IS NOT DEAD to najbardziej radykalny z jego spektakli. Bezczelnemu, grubymi nićmi szytemu show z oddali patronują Quentin Tarantino i Baz Luhrmann. Bezwstydny glamour skrywa czystą grozę.”

Jacek Wakar, strona autorska www.jacekwakar.pl

ROMEO I JULIA IS NOT DEAD
Na motywach dramatu Williama Shakespeare’a
Scenariusz i reżyseria: Michał Siegoczyński
Konsultacje dramaturgiczne: Patryk Warchoł
Scenografia: Justyna Elminowska
Kostiumy: Sylwester Krupiński
Muzyka: Kamil Pater
Ruch sceniczny: Maćko Prusak
Video: Natalia Mentkowska
Światło: Damian Pawella
Operatorzy kamery: Oliwia Niewidziała, Jakub Wadecki
Projekt plakatu: Emilia Kamińska
Zdjęcia: Rafał Skwarek

W spektaklu występują: Katarzyna Borkowska – Julia, Michał Jaros – Romeo, Dorota Androsz – Matka Julii, Katarzyna Kaźmierczak – Matka Romea, Grzegorz Gzyl – Ojciec Julii / Ojciec Romea, Karolina Kowalska – Niania Marta, Magdalena Gorzelańczyk – Rozalina, Agata Woźnicka – Prostytutka / Terapeutka / Matka Boska, Robert Ninkiewicz – Ojciec Laurenty, Robert Ciszewski – Benwolio, Janek Napieralski – Merkucjo / Jezus / Faszysta / Żołnierz, Jakub Nosiadek – Tybalt, Adam Turczyk – Parys / Reżyser.

Asystent reżysera: Robert Ciszewski
Inspicjent – sufler: Agnieszka Szczepaniak

W spektaklu wykorzystano kostiumy autorstwa Zofii de Ines.

Prapremiera: 28 lipca 2023 roku na Scenie Kameralnej oraz 5 sierpnia 2023 roku na Scenie Letniej

Czas: 2 godziny (jedna przerwa)

Spektakl zalecany dla widzów od 16 roku życia.
ROMEO AND JULIET IS NOT DEAD in English

On Sunday, 29 October, at 7 pm at the Big Stage, the ROMEO AND JULIET IS NOT DEAD performance directed by Michał Siegoczyński will be presented with English subtitles.

We would like to invite you to purchase the tickets online at www.bilety.teatrwybrzeze.pl or in the ticket offices of the Wybrzeże Theatre.

ABOUT THE PERFORMANCE

When the only option to save love is to take poison the effect of which will wear off after three days and give lovers a resurrection in a new wonderful world with no borders, does it sound like a good plan? And maybe another question is more appropriate: maybe something has gone wrong? The eternal lovers once again are returning to the scene of life to throw down the gauntlet to the world and, between the pop culture clichés, they are trying to find a place for themselves by cheating their fates. But will the great world of theatre allow them to? Or maybe yet again it will turn them into an iconic poster of The Lovers of Verona? Only one thing remains unchanged – Romeo and Juliet’s request to keep your fingers crossed for them, maybe with one subtle difference – that you keep them crossed just slightly more firmly.

“By creating an alternative story of the lovers of Verona, Michał Siegoczyński unceremoniously throws them into the rotten, depraved world and strips them of their naivety. He combines them into a hashtag or into a pop culture myth, testing what is left of it. ROMEO AND JULIET IS NOT DEAD, fantastically performed by the team of the Wybrzeże Theatre, is the most radical of his performances. The impudent, blatantly obvious show is under the distant patronage of Quentin Tarantino and Baz Luhrmann. The shameless glamour conceals pure terror.”

Jacek Wakar, author’s page: www.jacekwakar.pl

ROMEO AND JULIET IS NOT DEAD
Based on Williama Shakespeare’s play
Screenplay and direction: Michał Siegoczyński
Dramatic consultations: Patryk Warchoł
Stage design: Justyna Elminowska
Costume: Sylwester Krupiński
Music: Kamil Pater
Stage movement: Maćko Prusak
Video: Natalia Mentkowska
Lighting: Damian Pawella
Camerawork: Oliwia Niewidziała, Jakub Wadecki
Poster design: Emilia Kamińska
Photography: Rafał Skwarek

Cast: Katarzyna Borkowska – Juliet, Michał Jaros – Romeo, Dorota Androsz – Juliet’s Mother, Katarzyna Kaźmierczak – Romeo’s Mother, Grzegorz Gzyl – Juliet’s Father / Romeo’s Father, Karolina Kowalska – Nanny Marta, Magdalena Gorzelańczyk – Rosaline, Agata Woźnicka – Prostitute / Therapist / Virgin Mary, Robert Ninkiewicz – Friar Laurence, Robert Ciszewski – Benvolio, Janek Napieralski – Mercutio / Jesus / Fascist / Soldier, Jakub Nosiadek – Tybalt, Adam Turczyk – Paris / Director.

Director’s assistant: Robert Ciszewski
Stage manager – prompter: Agnieszka Szczepaniak

The performance uses costumes by Zofia de Ines.

Premiere: 28 July 2023 on the Small Stage and 5 August 2023 on Summer Stage

Duration: 2 hours (one intermission)

The performance is recommended for audiences aged 16 and over.

fot. Rafał Skwarek

Komentarze
Udostepnij