Wywiady

Rozmowa z Pawłem Łyskawą, tancerzem i choreografem Krakowskiego Teatru Tańca

W ramach „Przewodnika taniec” zapraszamy na spotkanie online z Pawłem Łyskawą, tancerzem, choreografem i menadżerem Krakowskiego Teatru Tańca.

Paweł Łyskawa jest także absolwentem Wydziału Teatru Tańca na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, należy do pierwszego rocznika, który opuścił ten gmach. Jego oczami będziemy poznawać ten kierunek i wspominać pierwsze lata działalności wydziału, czas pierwszych dyplomów. Przyjrzyjmy się początkom, poznajmy atmosferę uczelni, oczekiwania ówczesnych studentów, którzy zasilają polską scenę tańca oraz zespoły teatralne.
Kim są absolwenci WTT? Co robią dziś?

Wydział Teatru Tańca powstał z inicjatywy Jacka Łumińskiego, który w roku akademickim 2008-2016 sprawował funkcję dziekana.

Jeszcze w październiku 2005 r. odbył się nabór do programu pilotażowego, mającego na celu wypracowanie rozwiązań i programu Szkoły. Zajęcia prowadzili polscy i zachodnioeuropejscy specjaliści w zakresie tańca, zarówno praktycy – tancerze ŚTT, Hilke Diemer, jak krytycy i teoretycy – Katja Schneider, Roman Arndt etc. Równolegle trwały prace nad otwarciem w Bytomiu biblioteki tanecznej, gromadzącej fachową literaturę.

Jednak po dekadzie pracy Wydziału doszło do wewnętrznego sporu. W skutek, którego Senat Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie chciał przekształcić swoją jednostkę zamiejscową – czyli Wydział Teatru Tańca w Bytomiu i w zamian stworzyć taką specjalizację na kierunku aktorskim w Krakowie. Jednak ostatecznie po tych perypetiach w Akademii Sztuk Teatralnych powrócono do myśli o kontynuacji Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Nowe władze wydziału wznawiają nabór, zmieniają natomiast program starając się wyrównać kompetencje aktorskie i taneczne. Zajęcia prowadzą między innymi: Sylwia Hefczyńska-Lewandowska, Eryk Makohon, Anna Piotrowska, Anna Kaczmarczyk, Alexey Torgunakov, Mikołaj Karczewski, Józefa Zając, Piotr Bułka, Przemysław Kania, Łucja Czarnecka, Adrianna Świątek, Anna Duda.

Z kolei w 2019 roku Jacek Łumiński przeniósł się do Akademii Muzycznej w Katowicach, gdzie utworzył kierunek Taniec, specjalność Teatr Tańca. W lutym 2020 Akademia Muzyczna powołała Zakład Tańca – Łumiński został jego kierownikiem. Współpracuje z m.in.: Januszem Skubaczkowskim, Sharon Reshev-Armony, Louise Frankenhuis, Brianem Michaelsem, Sebastianem Majewskim, Anną Nowak, Davidsonem Jaconello.

„Przewodnik taniec” proponuje subiektywne spojrzenie na sztukę tańca i daje możliwość wirtualnego wędrowania po nowych przejawach tańca współczesnego, performansu i nowej choreografii. Ta współczesna platforma jest kształtowana przez pryzmat kuratorskich fascynacji i poszukiwań.
Platformę Przewodnik taniec kreuje duet kuratorski, czyli Anna Królica i Adam Kamiński.

Organizator: Fundacja Performa
Partner: Stowarzyszenie JEST Człowiek
www.fundacjaperforma.com

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

LINK: https://www.fundacjaperforma.com/rozmowy-z-artystami/wydzial-teatru-tanca-w-bytomiu-z-perspektywy-absolwenta

 

Komentarze
Udostepnij