Zapowiedzi

Rozmowy z młodymi scenografami”// Scenografia jako sztuka w kontekście. Rozmowa z Martyną Kander

Muzeum Śląskie w Katowicach 13 kwietnia o godzinie 18.00 zaprasza do udziału w spotkaniu z Martyną Kander, tworzącą scenografie w przestrzeniach operowych, teatrów dramatycznych i lalkowych. Rozmowa poświęcona osiągnięciom artystki zaprezentuje również refleksję o kontekstach zespołowych działań w pracy nad spektaklami teatralnymi. Spotkanie online jest pierwszym z nowego cyklu „Rozmowy z młodymi scenografami”.

Dla artystki dyscyplina myślenia o aktorze i scenie, a także dynamiczne warunki współpracy z innymi twórcami nie stanowią przeszkody w rozwoju indywidualnego warsztatu. Scenografka współpracuje z takimi scenami jak m.in. Teatr Narodowy i Teatr Powszechny w Warszawie, Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, Opera Nova w Bydgoszczy, Opera na Zamku w Szczecinie, Warszawska Opera Kameralna i z reżyserami: Natalią Babińską, Marcinem Hycnarem, Waldemarem Raźniakiem, Natalią Kozłowską oraz Robertem Bondarą.

Martyna Kander jest absolwentką Wydziału Scenografii i Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 2018 roku uzyskała tytuł doktora sztuki. Jako adiunkt wraz z dr Julią Skrzynecką prowadzi w rodzimej uczelni na Wydziale Scenografii zajęcia dydaktyczne z podstaw projektowania scenografii. Scenografie artystki zyskały szczególne uznanie w opinii krytyków i ekspertów, czego dowodem są przyznane jej nagrody oraz stypendia.

W 2016 i 2017 roku za scenografię do spektaklu „The turn of the screw” („Dokręcanie śruby”) Benjamina Brittena (reżyseria Natalia Babińska, Opera na Zamku w Szczecinie, prem. 20 maja 2016) otrzymała aż trzy wyróżnienia: Nagrodę im. Andrzeja Pronaszki przyznaną przez Sekcję Scenografów ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji, a także Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala i Nagrodę im. Jana Kiepury. Została również uhonorowana Nagrodą im. Teresy Roszkowskiej dla młodego scenografa, przyznawaną przez Polski Ośrodek Międzynarodowego Instytutu Teatralnego i Fundację im. Leona Schillera w 2017 roku, oraz w 2018 roku Nagrodę im. Leona Schillera przyznawaną przez ZASP. W uzasadnieniach nagród przyznanych artystce czytamy o wyrazach uznania dla jej talentu, wyobraźni i niezależności, dzięki którym jej scenografia pretenduje do miana inscenizacji rozwijających artystyczne idee inicjowane przez twórców polskiego nowoczesnego teatru, takich jak Leon Schiller, Andrzej Pronaszko, a także Teresa Roszkowska.

Cykl „Rozmowy z młodymi scenografami” jest propozycją Centrum Scenografii Polskiej Oddziału Muzeum Śląskiego w Katowicach. To rozmowy z laureatami Konkursu o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala, wspierającego artystów na początku ich drogi twórczej oraz tych już doświadczonych w projektach związanych ze scenografią teatralną, filmową, widowisk i kostiumów.

Spotkanie transmitowane będzie na Facebooku 13 kwietnia o godzinie 18.00.

Komentarze
Udostepnij