Zapowiedzi

Rozum, teraz! Trwa nabór na rezydencje w Teatrze Komuna Warszawa, kuratorowane przez Rabhiego Mroué

Trwa nabór na rezydencje artystyczne w Teatrze Komuna Warszawa, kuratorowane przez Rabhiego Mroué. Teatr Komuna Warszawa we współpracy z Europejskim Centrum Sztuk HELLERAU oraz Goethe Institut zaprasza do nadsyłania zgłoszeń na open call. Do końca naboru zostało 16 dni.

Konkurs dla osób do 30. roku życia. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 lutego.

To nie są dobre czasy dla rozumu. Atakowana z różnych stron racjonalność uchodzi dziś za relikt starego świata. Jak słyszymy, już nie powinna kierować naszymi wyborami politycznymi, w tej sferze winniśmy ufać bardziej naszym emocjom, afektom (podejrzany rozum kontra ożywcze emocje – taką opozycję konstruują polityczni populiści). Trzeba porzucić rozum, bo bywał instrumentem panowania silnych nad słabymi (mężczyzn nad kobietami, centrów nad peryferiami) – powtarza się z kolei w środowiskach emancypacyjnych. Modne staje się na powrót to, co nieracjonalne – czary, magia, szaleństwo jako życiowa strategia. Dużo w tym bezwiednych powrotów do kontrkulturowych praktyk z lat 60. XX wieku. Ale czy rzeczywiście rozum nie ma nam już nic do zaoferowania? Czy jesteśmy gotowi ostatecznie rozstać się z bezpośrednio powiązaną z wynalazkiem rozumu ideą postępu? A może warto pomyśleć o rozumie przychylniej?

Ten program rezydencyjny nie jest nastawiony na efekt. 

Jego celem jest wsparcie procesu twórczego artystów i artystek. 

Temat rezydencji “Rozum, teraz!”, koresponduje z programem performatywnym realizowanym w Komunie Warszawa w 2024 i 2025 roku, którego kuratorem jest Tomasz Plata.

W ramach Open Calla zostaną wyłonione trzy artystki/artyści lub kolektywy twórcze.

W ramach rezydencji Teatr Komuna Warszawa zapewnia:

– stypendium w kwocie 7000 zł (brutto) oraz

– studio do pracy twórczej z podstawowym wyposażeniem i wsparciem technicznym.

– dwa indywidualne spotkania z mentorem mające na celu omówienie projektu i możliwego procesu pracy w ramach rezydencji

– sześciodniowy warsztat zapoznawczy w Hellerau (Drezno) – wzajemna prezentacja projektów a także warsztaty dotyczące feedbacku oraz rozwijania metodologii procesu

– trzy tygodnie rezydencji w Komunie Warszawa

Dodatkowo rezydent/rezydentka mogą skorzystać ze spotkań z wybranymi ekspertkami/ekspertami lub osobami, które chcą zaprosić do współpracy na czas trwania rezydencji.

Teatr Komuna Warszawa ZAPEWNIA mieszkania na czas rezydencji w HELLERAU (Drezno) oraz pokrycie kosztów podróży Warszawa-Drezno-Warszawa.

Teatr Komuna Warszawa NIE ZAPEWNIA mieszkania na czas rezydencji w Warszawie.

Osoby zakwalifikowane zobowiązują się do obecności na:

– sesji wprowadzającej – od 20 do 26.05.2024r. w HELLERAU/Drezno

– w czasie Rezydencji w Warszawie w dn. 17-21.07.2024

– sesji zamykającej Rezydencję – od 3 do 7.09.2024r. w Komunie Warszawa

Nieusprawiedliwiona nieobecność na sesji obowiązkowych jest równoznaczna z rezygnacją z udziału w rezydencji wraz z konsekwencjami finansowymi (zwrot lub niewypłacenie stypendium).

Harmonogram:

– nabór projektów – od 10.01 do 11.02.2024r.,

– ogłoszenie wyniku Konkursu – 1.03.2024r.,

– sesja wprowadzająca – od 20 do 26.05.2024r. w HELLERAU/Drezno (obecność uczestników/czek obowiązkowa),

– rezydencja – od 8 do 28.07.2024r. w Komunie Warszawa (obecność uczestników/czek obowiązkowa w dn. 17-21.07.2024).

– sesja zamykająca Rezydencję – od 3 do 7.09.2024 r. w Komunie Warszawa (obecność uczestników/czek obowiązkowa).

Zgłoszenia przyjmujemy poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Rabih Mroué to libański reżyser teatralny, aktor, artysta wizualny i dramaturg działający w Berlinie. Jest jednym z redaktorów magazynu The Drama Review (Nowy Jork) oraz współzałożycielem Beirut Art Center. Był członkiem w Międzynarodowego Centrum Badań “Interweaving Performance Cultures” w berlińskim Freie Universität w latach 2013-2014. Był także współpracującym dyrektorem teatralnym w Münchner Kammerspiele w latach 2015-2019.

Jego prace znajdują się m.in. w kolekcjach MoMA The Museum of Modern Art, Centre Pompidou, SFMOMA San Francisco Museum of Modern Art, The Art Institute of Chicago, czy MACBA Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

Europejskie Centrum Sztuk HELLERAU jest jednym z najważniejszych ośrodków dotyczących sztuki współczesnej w Niemczech oraz Europie. Wybudowane zostało w 1911 jako teatr oraz muzyczna instytucja edukacyjna zostało przekształcone w laboratorium artystycznej współczesności. Hellerau działa jako interdyscyplinarny dom produkcyjny oraz miejsce rezydencji w ramach form tańca, muzyki, teatru, performance’u, sztuk mediów oraz sztuk wizualnych.

Działalność Teatru Komuna Warszawa wspierana jest przez m.st. Warszawa.

Komentarze
Udostepnij