Zapowiedzi

Rusza nabór spektakli do TEATR POLSKA 2021

Do 23 kwietnia teatry (samorządowe jednostki kultury, organizacje pozarządowe) mogą zgłaszać spektakle, które chciałyby zaprezentować w objazdach teatralnych w ośrodkach kultury w całym kraju. Realizacja pokazów będzie odbywała się w okresie lipiec-październik.

Do zgłoszenia niezbędne jest przesłanie bezpiecznego linku do rejestracji spektaklu oraz wypełnionej karty zgłoszeniowej, którą można pobrać na stronie Instytutu Teatralnego, gdzie dostępny jest także aktualny Regulamin Programu. W razie problemów z działaniem strony, w celu uzyskania dokumentów prosimy o kontakt z koordynatorką Mają Raczyńską mraczynska@instytut-teatralny.pl Jeden teatr może zgłosić jeden spektakl. 

Spektakle do realizacji objazdu wybierze Zespół Sterujący ds. artystycznych i ogłosi swój werdykt do 25 maja.

Celem TEATR POLSKA jest ułatwianie dostępu do najlepszych spektakli teatralnych mieszkańcom miejscowości na terenie Polski, w których nie działa teatr instytucjonalny. Popularyzuje on sztukę teatralną, prowadzi działania z zakresu edukacji kulturalnej oraz działa na rzecz niwelowania barier ekonomicznych w dostępie do teatru, szczególnie w miejscowościach oddalonych od dużych ośrodków teatralnych.

Komentarze
Udostepnij