Zapowiedzi

Straty finansowe środowiska tańca wynikające z pandemii wirusa SARS-CoV

Stowarzyszenie Forum Środowisk Sztuki Tańca utworzyło anonimową ankietę online, która ma na celu doraźne oszacowanie skali strat przedstawicieli/ek środowiska tańca w związku z decyzjami Rządu RP i władz samorządowych wstrzymującymi działalność kulturalną w Polsce, wynikającymi z zagrożenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 i rozwijającą się pandemią. Ankieta będzie aktywna do całkowitego zakończenia okresu wstrzymania działalności kulturalnej, dlatego Forum Tańca apeluje o ciągłe wypełnianie ankiet.

Forum Tańca na podstawie analizy ankiet, której wyniki będą aktualizowane co 10 dni, zaproponuje instytucjom odpowiedzialnym za konkretny obszar rozwiązania dedykowane środowisku tańca i uwzględniające jego specyfikę.

Pierwsze cząstkowe wyniki ankiet dotyczą formularzy wypełnionych od 13 do 23 marca 2020. Przesłano łącznie 135 formularzy, które wypełniły 132 osoby. Wynika to z możliwości powtórnego wypełnienia ankiety w części dotyczącej dochodów, w przypadku zatrzymania realizacji kolejnych projektów i działań.

Wśród ankietowanych większość identyfikuje się jako: tancerki/rze (66,7%), choreografki/owie (69,6%) lub osoby pracujące w obszarze edukacji tanecznej (74,1%). Formularz wypełniany był także m.in. przez menadżerki/ów, kuratorki/ów oraz badaczki/y.

Badanie uwzględnia dochody netto utracone w wyniku anulowania lub wstrzymania realizacji dzieł i zleceń wynikających zarówno z podpisanych jak i niepodpisanych, lecz uzgodnionych (ustnie, mailowo, poprzez umieszczenie w projekcie, etc.) umów. Sumy utraconych dochodów rozdzielone według tego kryterium kształtują się następująco:

  1. Podpisane umowy o dzieło (176) i zlecenia (161) – 432 641zł, średnia: 3181zł na osobę.
  2. Niepodpisane, lecz uzgodnione umowy o dzieło (209) i zlecenia (89) – 408 990zł, średnia: 3411 zł na osobę.

Ankietowany przedstawiciel środowiska tańca na tym etapie wie już o utraceniu średnio ponad 6546zł. Zaledwie połowa ankietowanych (51,1%) dysponuje jakimkolwiek zabezpieczeniem finansowym. Przy czym dla 75% z nich stanowi ono mniej niż połowę przewidywanych dochodów.

Pomimo zamknięcia dla publiczności wszystkich instytucji kultury, 63,7% ankietowanych deklaruje kontynuowanie aktywności zawodowej.

Wśród deklaracji i propozycji w jaki sposób realizować dalej projekty taneczne najczęściej pojawiały się:

– streamingi spektakli, które zostały zakontraktowane, lecz nie mogą być prezentowane dla publiczności,

–  dalsze prowadzenie prób w małych zespołach lub indywidualnie,

–  prowadzenie zajęć online.

Jednocześnie wielu odpowiedziom towarzyszyły konkretne postulaty i propozycje, które obejmowały cztery obszary:

  1. Znajdywanie systemowych, jasnych rozwiązań umożliwiających wypłacenie choć części środków z projektów, których realizacja następuje w stopniu ograniczonym lub została przełożona na nieokreślony czas. Dotyczy to w szczególności projektów realizowanych z środków publicznych.
  2. Wskazanie, być może w kilku wariantach, możliwych dat zakończenia stanu zagrożenia epidemiologicznego i sformułowanie konkretnych propozycji co do terminarza aktualnego oraz przyszłego sezonu artystycznego.
  3. Stworzenie systemu wsparcia prowadzenia działalności „w trybie online”, uwzględniającego potencjalnie: konkurs dotacyjny umożliwiający finansowanie takich działań; stworzenie platformy wiedzy i wsparcia dla osób starających się przenieść część swojego procesu dydaktycznego w format wirtualny.
  4. Zagwarantowanie odpowiednio wysokiego poziomu wsparcia dla osób pracujących w sektorach kulturalnych/kreatywnych uwzględniającego ulgi podatkowe, zapomogi, rekompensaty, itp.

Apel stowarzyszenia Forum Tańca:

Jeśli zajmujesz się zawodowo tańcem, a wstrzymanie działalności w związku z rozwijającą się pandemią pozbawiło Cię dochodów lub ich części na najbliższe miesiące, prosimy wypełnij przygotowaną przez nas ankietę.

Dzięki wypełnieniu ankiety pomożesz nam oszacować straty przedstawicieli/ek środowiska tańca. Wykorzystamy je, by starać się o środki finansowe dla naszego środowiska oraz formułować propozycje bardziej efektywnych i celowych sposób wspierania go.

Link do ankiety Forum Tańca:

https://forms.gle/Y2N9WX1h3Xf55g5d7

Formularz dotyczy dochodów wynikających zarówno z podpisanych jak i niepodpisanych umów. Przeczytaj uważnie wyjaśnienia dotyczące kolejnych sekcji formularza oraz podaj aktualne i realne dane.

W PRZYPADKU KOLEJNYCH UTRACONYCH DOCHODÓW PONOWNIE WYPEŁNIJ ANKIETĘ, zaznaczając w odpowiednim polu, że wypełniasz ją kolejny raz.

W razie jakichkolwiek pytań, napisz do nas na adres: forumtanca@gmail.com

Autorzy ankiety: Tomasz Ciesielski,

Współpraca Sonia Nieśpiałowska – Owczarek

Opracowanie wstępnych wyników ankiet: Tomasz Ciesielski

Kim jesteśmy?

Misją stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca jest wspieranie sztuki tańca we wszelkich jej współczesnych formach, poprawa warunków funkcjonowania tworzenia, prezentacji i upowszechniania sztuki tańca w Polsce i sytuacji zawodowej osób zajmujących się sztuką tańca tak pod kątem artystycznym, jak naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym. Stowarzyszenie zrzesza artystki i artystów tańca, tancerki i tancerzy, choreografki i choreografów oraz artystki i artystów innych dziedzin współtworzących taniec, a także osoby działające na rzecz promocji, dokumentacji i rozwoju polskiej sztuki tańca oraz edukacji i nauki o tańcu.

Nasz statut, formularz członkowski, bieżące informacje: www.forumtanca.blogspot.com
FB: Forum Tańca Stowarzyszenie

Komentarze
Udostepnij