Zapowiedzi

STUDIA PODYPLOMOWE W INSTYTUCIE SZTUKI PAN

Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi od 2016 r. studia podyplomowe „Historia sztuki, Muzyka, Teatr i Film”. W roku akademickim 2021/22 zapraszamy do studiowania specjalności TEATROLOGIA oraz – po raz pierwszy do podjęcia studiów na unikatowej specjalizacji – KRYTYKA TEATRALNA. Pozostałe kierunki studiów podyplomowych realizowanych w tym roku akademickim to: Historia sztuki, Historia sztuki nowoczesnej, Historia muzyki z elementami współczesnej kultury muzycznej oraz Filmoznawstwo (kurs wstępny).

Zajęcia prowadzą wybitni praktycy i teoretycy. Rekrutacja trwa do końca września. Wszystkie informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.ispan.pl/pl/studia-podyplomowe

Komentarze
Udostepnij