Zapowiedzi

Studiuj Pedagogikę Teatru! Instytut Teatralny zaprasza!

WITAJ SZKOŁO! OSTANIE DNI ZAPISÓW NA STUDIA PODYPLOMOWE IT!

Studia podyplomowe Pedagogika Teatru: łączymy praktykę teatralną z refleksją o kulturze współczesnej. Zakończenie naboru w roku akademickim 2021/2022 17 września.

Tylko do 17 września czekamy na osoby, które chciałyby rozwijać swoje umiejętności i wiedzę na dwuletnich, podyplomowych studiach z zakresu Pedagogiki Teatru, łączących praktykę teatralną z refleksją o kulturze współczesnej. Kierujemy je do absolwentek i absolwentów studiów magisterskich – humanistycznych i artystycznych – z różnych grup wiekowych i społecznych.

Studia Pedagogika Teatru powstały w 2014 roku jako wspólny projekt Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego oraz Instytutu Kultury Polskiej. Studia stanowią odpowiedź na duże zainteresowanie instytucji publicznych projektami z zakresu edukacji teatralnej i wywodzą się z polskich doświadczeń teatru współczesnego (zwłaszcza społecznego) i edukacji teatralnej oraz niemieckiej pedagogiki teatru. Na ich program składają się różnorodne warsztaty teatralne dot. pracy z ciałem, mediów w teatrze czy reżyserii oraz zajęcia poświęcone m.in. alternatywnym modelom edukacji, psychologii rozwojowej, pracy projektowej. Studenci uczestniczą w wizytach studyjnych w teatrach instytucjonalnych i offowych oraz spotykają się z wybitnymi twórcami i badaczami.

Studia skierowane są do absolwentek i absolwentów studiów magisterskich – humanistycznych i artystycznych – z różnych grup wiekowych i społecznych. Do słuchaczy Pedagogiki Teatru należą artystki i artyści, nauczycielki i nauczyciele, pracownice i pracownicy teatrów, animatorki i animatorzy kultury, którzy chcą zdobyć wiedzę i doświadczenie potrzebne do prowadzania warsztatów teatralnych, zajmowania się edukacją teatralną w szkołach, teatrach, ośrodkach kultury, domach pomocy społecznej, a także tworzenia i realizowania autorskich programów edukacyjnych i animacyjnych. Studia kończą się realizacją performatywnego projektu, który ma charakter partycypacyjny.

Absolwenci Pedagogiki Teatru mogą zakładać organizacje pozarządowe, działać w obszarze teatru offowego, a także w rozmaitych instytucjach kulturalnych, które coraz częściej otwierają się na działania z obszaru edukacji i animacji teatralnej. Pomysłodawcy studiów kładą szczególny nacisk, by ich absolwenci byli przygotowani do realizacji własnych inicjatyw także od strony organizacyjnej i finansowej.


Zgłoszenia na studia przyjmowane są do 17 września 2021Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się 23 i 24 września 2021.

Pierwsze zajęcia ruszą w październiku – zjazdy odbywać się będą co 2 tygodnie, w soboty i niedziele. Całe studia trwają dwa lata (4 semestry), a ich koszt to 1200 zł za semestr, 4800 zł za całe studia.

Komentarze
Udostepnij