Recenzje

W kręgu tradycji

O 50. Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim pisze Magdalena Hierowska. Kiedy życie staje się teatrem, wtedy to teatr staje się nieodłączną częścią życia. W takich momentach wraz z kurtyną znikają wszystkie zasady tworzenia scenicznej iluzji. Nie potrzebna staje…

Czytaj dalej