Recenzje

Odpowiedzialność

Achim Gruber: Dramat zwierząt domowych. Feeria, Poznań 2020 – pisze Izabela Mikrut. Rynek wydawniczy otworzył się na tematy, które jeszcze do niedawna wywoływały odruchowy sprzeciw lub obrzydzenie: coraz częściej odbiorcy sięgają po publikacje dotyczące chorób, zbrodni, wynaturzeń przedstawianych w formie…

Czytaj dalej