Recenzje

Książka o Jerzym Grotowskim w Instytucie Teatralnym

Instytut Teatralny w Warszawie O spotkaniu z cyklu „Książka w teatrze”. Książka: „Grotowski polityczny” Agnieszki Wójtowicz w Instytucie Teatralnym w Warszawie pisze Katarzyna Harłacz. Instytut Teatralny w Warszawie regularnie prowadzi spotkania poświęcone publikacjom z zakresu teatrologii. Dyskutowane są tam zagadnienia…

Czytaj dalej