Recenzje

Rozumieć rzeczywistość

Ambrose Bierce: Diabli dykcjonarz. Korporacja Ha!art, Kraków 2019 – pisze Izabela Mikrut. Jest to słownik – ale słownik nietypowy, bo prześmiewczy. Już samo to sprawia, że część czytelników lekturę „Diablego dykcjonarza” będzie odkładać. Tymczasem to książka do powolnego odkrywania, rozsmakowywania…

Czytaj dalej