Recenzje

Spokój dzisiaj

Anders Hansen: Wyloguj swój mózg. Znak, Kraków 2020 – pisze Izabela Mikrut. Anders Hansen dostrzega problem na razie często bagatelizowany przez zwykłych ludzi – w społeczeństwach nie ma jeszcze przestróg dotyczących nadużywania mediów elektronicznych, wprost przeciwnie: podążanie z duchem czasu…

Czytaj dalej