Recenzje

Uwagi i dodatki

Andrzej Werblan: Polska Ludowa. Postscriptum. Iskry, Warszawa 2019 – pisze Izabela Mikrut. To nie jest tak, że Andrzej Werblan w tomie „Polska Ludowa. Postscriptum” pisze na nowo historię czy – rejestruje podręcznikowo fakty z przeszłości. Nie tworzy też autobiografii, chociaż…

Czytaj dalej